Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - vzor?!

DŮVODY PROČ SI NECHAT DOHODU O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ ZPRACOVAT ONLINE U NAŠÍ AK

1. Narozdíl od různých vzorů s naší smlouvou neriskujete
na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb

2. I vzor, který "projde" katastrem, může být napadnutelný
- často se řeší problémy i ze smluv, které katastrem "prošly"
všimněte si, zda daný web např. v obchodních podmínkách upozorňuje, že nenese odpovědnost za škodu způsobenou použitím vzoru či formuláře či že nejde o právní službu

3.  Cena smlouvy je příznivá - nezávazně se nás můžete dotázat a teprve pak se rozhodnout

4. Za smlouvu odpovídáme, navrhneme Vaše právní zajištění

5. Smlouvu vyřídíme online, pro klienty z celé ČR, nepožadujeme žádnou zálohu předem

6. Nemovitosti jsou hodnotné a řešit chybu až zpětně je problém.
I "dobrý" vzor můžete špatně vyplnit, něco opomenout atp., ať již jde o stažené soubory či formuláře, do kterých se doplňují údaje


ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / TEL. 608 979 055

"U převodu nemovitosti se nějaká ta ušetřená koruna na právně kvalitní smlouvě do budoucna rozhodně nemusí vyplatit - řešit chybu až zpětně je problém a při hodnotách nemovitostí nemá smysl zbytečně riskovat"
na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb

ČASTÉ OTÁZKY:

Jak zjistím nezávazně cenu konkrétní právní služby?
Co je potřeba dodat ke zpracování převodní smlouvy?
Jak probíhá zpracování převodní smlouvy online?

ZE VZKAZŮ KLIENTŮ:

"Převod nemovitosti proběhl v pořádku, bez jediného problému a úžasně rychle." ... viz sekce REFERENCE


DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ - VZOR ANEBO PRÁVNĚ KVALITNÍ SMLOUVA BEZ RIZIKA? 

I sebelepší vzor dohody ohledně nemovitosti je pořád jen obecný vzor a za výsledek se neručí vůbec nebo jen omezeně

Každý převod nemovitosti i každá smlouva či dohoda mají svá specifika. Vzor je z povahy věci vždy jen obecným návodem, ať je zpracován sebelépe a případně i právníkem (o vzorech z internetu na jednu A4 ani nemluvě).

Internet je plný vzorů, za něž sice nezaplatíte buď vůbec nic, anebo jen symbolickou cenu, ale na druhou stranu buď za ně není ručeno vůbec, anebo jen omezeně, tedy za vzor jako takový, ale již nikoliv za výsledek po nesprávném doplnění nebo za jeho nesprávné použití pro konkrétní situaci.


DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ BEZ RIZIKA PŘES ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ONLINE 

Právní kvalita, jistota a garance i po vkladu do katastru - dohody kompletně zpracováváme, obsahují i hlavičku naší AK, a tedy za ně i ručíme

Mnohdy může stačit i jen jedno slovo, jehož význam laik nemusí ani vnímat jako důležitý, a celá smlouva či dohoda se posouvá do jiné roviny. Kupř. může jít o uvedení "příslušenství". Od r. 2014 platí zásada, že nemá-li být příslušenství také převedeno, musí to být výslovně uvedeno. Sporné se to může stát např. u vybavení domu nábytkem. Jedna z mnoha "maličkostí", které se ovšem mohou stát zásadním problémem, pokud dojde ke sporu a strany se budou spoléhat jen na nějaké obecné vzory, které podobnou otázku (stejně jako řadu jiných) kupř. vůbec neřeší.

Uvedené riziko je však z těch "menších". U úplatných převodních smluv se kvůli podobným "maličkostem" a na první pohled "nepodstatným" slovům občas naprosto zbytečně riskuje i v otázkách úhrady a splatnosti dohodnutých částek a riskuje se tak jak možná ztráta vlastnictví nemovitostí, tak i ztráta naopak financí, které představují často hodnotu i celoživotních úspor.

Online řešení je možné zj. v případech zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, kdy jsou spoluvlastníci domluveni např. na reálném rozdělení pozemku geometrickým plánem anebo kdy nemovitost - např. dům, byt, pozemek aj. mí získat do výlučného vlastnictví jeden ze spoluvlastníků a vypořádat se finančně s druhým.

V některých případech dokonce ani online řešení ideální není, jako kupř. ve složitějších případech vypořádání spoluvlastnictví domu o více bytových jednotkách, které se mají dle dohody stran rozdělit do výlučného vlastnictví jednotlivých spoluvlastníků se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku, kdy v takových případech lze určitě doporučit osobní jednání i se všemi podklady v některé místní AK.


PODROBNOSTI K PROBLEMATICE ZRUŠENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ ČTĚTE MJ. I ZDE

 

DOHODA OHLEDNĚ NEMOVITOSTI OD REALITKY, ZNALCE, GEODETA?

I pokud mají s převodními smlouvami a dohodami zkušenosti a jejich zpracování často také nabízejí, neručí za ně tak, jako advokátní kancelář

Jen kladné rozhodnutí katastrálního úřadu není vše (viz dále). Kdo vyžaduje skutečnou jistotu celého převodu, měl by zvolit kompletní zpracování dohody advokátní kanceláří. Za platnost a právní kvalitu převodní smlouvy či dohody neručí ani realitní, znalecká či geodetická kancelář, ani jiný podobný subjekt či osoba, byť by s takovými dohodami měli zkušenosti.


Pokud převodní smlouvu kompletně nezpracuje advokátní nebo notářská kancelář, tak 100% garanci nemáte, byť by to tvrdil kdokoliv, nebo jakýkoliv web, sebevíce


DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ - JAKÁ JE CENA A KDY SE PLATÍ?

V naší AK neplatíte nic předem a cena za dohodu ohledně nemovitosti je u nás příznivá a rozumná

 

Po objednání dohody dopředu neplatíte naší AK žádnou zálohu, celá dohodnutá odměna je hrazena až po zaslání hotové dohody.


TO, ŽE DOHODU OHLEDNĚ NEMOVITOSTI "ZKONTROLUJE" KATASTR NESTAČÍ!

Platnost dohody lze napadnout i přesto, že byla zapsána do katastru. Tedy to, že dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví "projde" katastrem, neznamená ještě jistotu

Naše AK kupř. řešila letitý soudní spor o platnost vzorových převodních smluv, které byly celé roky řádně zapsány v katastru. Rozhodně tedy nejde jen o to, zda katastr dohodu vrátí či zapíše na první pokus. K napadení platnosti dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví může dojít i přes její zápis v katastru, a to i léta poté.

Obsahem rozhodnutí katastrálního úřadu není prohlášení dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví za platnou, ale pouze povolení vkladu. Narozdíl od laické a mylné představy katastrální úřad totiž nezkoumá z hlediska platnosti dohody vše.

Proto není vhodné vyplňování vzorů ani přepisování jiných smluv či dohod, které katastrem již "prošly" někomu jinému. Aby totiž něco "jen prošlo" katastrem není až takový problém, jako zajistit, aby to bylo platné a v pořádku i kdykoliv poté. Být pak zrovna tím, u koho se objeví i léta po zápisu nějaký zásadní problém, znamená hledat kvalitní právní pomoc často již pozdě.


S ohledem na často vyšší hodnoty nemovitostí se proto nemusí vyplatit riskovat se vzorem, byť by katastrem "prošel"


Hodnoty nemovitostí bývají často vysoké, a proto nemá smysl riskovat se vzory. Institut podílového spoluvlastnictví klade zvýšené nároky na domluvu podílových spoluvlastníků a tím i na právní kvalitu mezi nimi uzavíraných dohod, včetně zejména dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.


POKUD NENÍ MOŽNÁ DOHODA, PŘICHÁZÍ NA ŘADU SOUD ...

Pokud se jako spoluvlastníci nedohodnete na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a budete přitom tuto záležitost chtít řešit, pak zřejmě budete muset absolvovat soudní zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Předně si pročtěte informace k tomuto tématu v odkazech níže, zj. pokud jde o možnosti, způsoby a základní podmínky pro zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Podle povahy věci a vzdálenosti případně může nabídnout zastoupení při soudním vypořádání spoluvlastnictví i naše advokátní kancelář (zj. pokud jde o okr. Zlín a Vsetín).


Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - bližší informace
bližší informace k tématu zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví - nový občanský zákoník
změny u spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku

Předkupní právo - nový občanský zákoník
předkupní právo v novém občanském zákoníku

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE