Založení s.r.o. ve Zlínském kraji

Advokátní kancelář připraví a zajistí dokumenty nezbytné pro založení a vznik společnosti s ručením omezeným, které zajistí založení s.r.o. a jeho zápis do obchodního rejstříku:

• společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu
• formulářový návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
• související čestná prohlášení apod.


Zastoupení společníků či společníka na zakládající valné hromadě u notáře ze strany advokátní kanceláře se realizuje na základě plné moci. V rámci plné moci jsou uděleny advokátní kanceláři také závazné instrukce, např. ohledně názvu a sídla společnosti, společníků a jejich podílů, jednatelů a jejich jednatelských oprávnění apod. Uvedená nabídka platí výlučně jen pro Zlínský kraj.

Založení a vznik s.r.o. je v současnosti otázkou dnů, nikoliv měsíců jako kdysi v minulosti. Od 1.1.2014 přitom základní kapitál v s.r.o. může být již od 1,- Kč. Proto považujeme založení s.r.o. za vhodnější než koupi již existující společnosti (tzv. ready-made), u níž je třeba měnit mj. název, sídlo, společníky, jednatele apod., což mnohdy nemusí působit důvěryhodně vůči obchodním partnerům a někdy může zde být také riziko existence dluhů takové společnosti.

+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE

Google+