WLG Invest - jak se bránit proti platebnímu rozkazu?!

DOŠEL VÁM PLATEBNÍ ROZKAZ OD SPOL. WLG INVEST?

Pokud budete jednat řádně a včas, tak nemusíte NIC PLATIT! Pomůžeme Vám!  Jednejte ihned a obraťte se na naši advokátní kancelář. Bližší informace Vám poskytneme nezávazně a BEZPLATNĚ!


NAPIŠTE NÁM E-MAIL NEBO ZAVOLEJTE

KONTAKTY NA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ


Poskytujeme právní pomoc v případech, kdy vás zažalovala spol. WLG Invest a.s. - tj. došel Vám od soudu elektronický platební rozkaz, návrh na platební rozkaz, výzva či usnesení soudu v této věci v nalézacím řízení.

Je pravděpodobné, že dluh (původně na pojistném od Kooperativy či Pojišťovny České spořitelny) může být promlčen. V tom případě doporučujeme v první fázi spol. WLG Invest rozhodně nic neplatit, neuznávat, nesjednávat splátkové kalendáře a co nejdříve věc konzultovat nezávazně s naší advokátní kanceláří.

Stačí nám jen stručně napsat či zavolat na níže uvedené kontakty, a to nezávazně. Za konzultaci v této věci WLG Invest nepožadujeme žádnou platbu!

Lhůta pro podání odporu je poměrně krátká. Řešení neodkládejte. Pokud lhůtu nedodržíte, rozhodnutí je exekuovatelné.

Neudělejte také žádnou chybu - odpor raději nesepisujte sami - stává se totiž např. že odpor není sepsán správně, není řádně uplatněna námitka promlčení apod. - narazili jsme již i na případy vyloženě špatných vzorů odporů, které klienti využili a v důsledku toho ohrozili pozitivní vývoj věci u soudu. Pokud se navíc zastupujete sami, zvyšuje se pravděpodobnost toho, že i po zastavení řízení může být podána ze strany spol. WLG Invest žaloba znovu. Zastoupení naší AK v této věci "WLG Invest" vás přitom nebude nic stát - viz dále.


VYHRANÉ PŘÍPADY, KTERÉ KLIENTY NIC NESTOJÍ ...
Pomohli jsme již přibližně 200 klientům po celé ČR. Žádného z nich to přitom nestálo ani korunu - náklady musí zaplatit po úspěšném zastoupení naší AK přímo spol. WLG Invest

Máme za sebou již přibližně dvě stovky úspěšně uzavřených kauz v této záležitosti žalob podávaných spol. WLG Invest a spokojených klientů, kdy byly doručeny soudní rozhodnutí o tom, že naši klienti nemusí společnosti WLG Invest ani nikomu jinému nic platit. Nemusíte se o nic starat, nikam se dostavovat, vše za vás vyřídíme my.

Odměnou naší AK je pouze v případě úspěchu částka odpovídající přiznané části náhrady nákladů soudního řízení, kterou je zavázána uhradit přímo spol. WLG Invest. Toto je také důvod, proč po klientech nechceme, ani nemusíme chtít, při převzetí věci, ale ani nikdy poté, žádnou platbu. Vše toto je přitom závazně z naší strany písemně potvrzeno!

Velmi důležité je mít zajištěno doručování a přebírání pošty a mít v pořádku adresu trvalého bydliště.


DOŠLA VÁM OVŠEM JIŽ EXEKUCE ...?

Pokud vám v uvedené záležitosti došel již EXEKUČNÍ PŘÍKAZ či USNESENÍ O NAŘÍZENÍ EXEKUCE, pak často jedinou možností, jak další postup případně zvrátit, je prověřit, zda byl správně doručen / doručován exekuční titul, tj. většinou právě platební rozkaz. To lze zjistit při nahlédnutí do spisu místně příslušného soudu. Zajímat by vás především mělo jaký je exekuční titul, kdy, komu a na jakou adresu byl doručován a doručenka, tj. kdo platební rozkaz převzal a z těchto podkladů pořídit také kopie. Pokud byl platební rozkaz doručován správně a byl převzat také do vlastních rukou přímo žalovaného, byla příp. promeškána lhůta k podání odporu apod., je exekuce pravděpodobně bohužel v pořádku, kromě případné otázky přiměřenosti nákladů. Pokud platební rozkaz nebyl doručován správně, pak je podle povahy konkrétního případu možné zvrátit probíhající exekuci s odkazem na nevykonatelnost exekučního titulu z hlediska nezákonného způsobu doručování platebního rozkazu. Využít lze, opět podle povahy konkrétní kauzy a námitek zj. návrh na zastavení exekuce (do 15 dní ode dne doručení listin od exekutora) či např. ústavní stížnost.

Pokud nebyl nalézacím soudem vydáván platební rozkaz, ale např. výzva soudu k vyjádření se či výzva po zrušení platebního rozkazu pro nedoručení, je možné, že soud rozhodl ROZSUDKEM na základě fikce doručení či fikce uznání. Proti takovému rozsudku není možné odvolání z hlediska toho, že jde o tzv. bagatelní věc. Pak je ovšem opět otázkou na jakou adresu byly předchozí písemnosti soudu doručovány, jak a kdo je přebíral nebo byly vhozeny do schránky, od kdy, na základě čeho a z jakého důvodu se na dané adrese účastník nezdržuje, zda je zapsána jako trvalé bydliště, zda měl možnost si poštu vyzvednout apod., to vše z pohledu příp. možnosti napadnout rozsudek z hlediska jeho zákonnosti a účinného, procesně správného a zákonného doručování.

+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE

Google+