Vzory smluv a podání zdarma - aktualizováno podle nového občanského zákoníku

Níže (zcela dole v příloze této stránky) jsou k dispozici zdarma ke stažení vzory vybraných smluv a podání, které naše AK zatím umístila na příslušných stranách tohoto webu, a které jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníku, mj.:

předžalobní upomínka

uznání dluhu

darovací smlouva jednoduchá

odpor proti platebnímu rozkazu

zrušení trvalého bydliště

odstoupení od smlouvy do 14 dní

plná moc

smlouva o zápůjčce

výpověď smlouvy

výpověď zaměstnance z pracovního poměru

kupní smlouva jednoduchá

směnka vlastní

návrh na rozvod dohodou

dohoda o skončení nájmu

a dále odkazy na vzory - formuláře:

návrh na vklad do katastru

přihláška do insolvence


POTŘEBUJETE-LI INFORMACE KE KONKRÉTNÍ PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI, NAPŘ. K DAROVACÍ SMLOUVĚ NA NEMOVITOST AJ., POKRAČUJTE PŘÍMO NA PŘÍSLUŠNÝ RYCHLÝ ODKAZ VE SLOUPCI VPRAVO.

Obecné upozornění (konkrétní upozornění jsou dále k dispozici příp. na té které straně webu týkající se daného vzoru) :

Jedná se pouze o obecné, základní a jednoduché vzory, navíc vybrané jen pro jednodušší právní situace a obecně doporučené k použití spíše jen při méně hodnotných záležitostech. Tyto vzory nemusí být vhodné nebo dostatečné pro váš konkrétní případ. Proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností, případně ve složitějších případech, věc konzultovat s některou advokátní kanceláří, jinak může dojít k nesprávnému vyplnění vzoru nebo nesprávnému použití na danou situaci či k nesprávnému vyhodnocení skutkové a právní situaci při použití obecného vzoru. Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.


Dejte pozor na právně správné vyplnění vzoru - i správný vzor může laik vyplnit špatně - jde jen o obecný vzor!

PřílohaVelikost
Směnka vlastní.doc31.5 KB
Předžalobní výzva - obchodní.doc30.5 KB
Předžalobní výzva - občanská.doc28 KB
Smlouva o zápůjčce.doc37.5 KB
Smlouva o zápůjčce se splátkovým kalendářem.doc39.5 KB
Darovací smlouva - movitá věc, peníze.doc33.5 KB
Kupní smlouva - movitá věc.doc37 KB
Rozvod - nesporný.doc37 KB
Odpor proti platebnímu rozkazu.doc34.5 KB
Odstoupení od smlouvy.doc29.5 KB
Plná moc.doc30.5 KB
Výpověď obecná.doc29 KB
Výpověď zaměstnance z pracovního poměru.doc26 KB
Žádost o zrušení trvalého pobytu.doc27 KB
Uznání dluhu - jednorázová úhrada - věřitel i dlužník fyzické osoby.doc34.5 KB
Uznání dluhu - jednorázová úhrada - věřitel i dlužník firmy či OSVČ.doc35 KB
Uznání dluhu - jednorázová úhrada - věřitel firma či OSVČ, dlužník fyzická osoba.doc36 KB
Uznání dluhu - jednorázová úhrada - věřitel fyzická osoba, dlužník firma či OSVČ.doc34.5 KB
Uznání dluhu - splátkový kalendář - věřitel i dlužník fyzické osoby.doc37 KB
Uznání dluhu - splátkový kalendář - věřitel i dlužník firmy či OSVČ.doc37 KB
Uznání dluhu - splátkový kalendář - věřitel firma či OSVČ, dlužník fyzická osoba.doc38.5 KB
Uznání dluhu - splátkový kalendář - věřitel fyzická osoba, dlužník firma či OSVČ.doc36.5 KB
Dohoda o skončení nájmu.doc38 KB
Předexekuční výzva - pohledávka.doc27.5 KB
Předexekuční výzva - výživné.doc28.5 KB

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE