Předžalobní upomínka - předžalobní výzva - vzor

Jednoduchý vzor předžalobní výzvy je ke stažení níže v příloze této stránky. Připojen je níže také vzor upomínky předexekuční.

DŮVODY PROČ SVĚŘIT VYMÁHÁNÍ OBČANSKOPRÁVNÍ ČI OBCHODNĚPRÁVNÍ POHLEDÁVKY/POHLEDÁVEK ONLINE NAŠÍ AK

1. Odměnu AK platí převážně dlužník, a to až po úspěšném vymožení

2. Vymáhání mimosoudně, soudně a exekučně, a to i online na dálku - podmínky řešení případu posoudíme zcela nezávazně

3. Až polovina dlužníků reaguje po zaslání předžalobní upomínky sepsané pod hlavičkou naší AK - čím dříve pohledávku řešíte, tím lépe 

4. Plně korektní vztah ke klientovi, který se narozdíl od vymáhacích agentur řídí závaznými stavovskými předpisy
některé vymáhací agentury mohou být neseriózní
a někdy i podvodné

5. Máme zkušenosti a spolupracujeme s efektivními exekutory

6. Vymáháme nejčastěji nároky ze smluv o půjčce (v rámci rodiny či mezi známými), z uznání dluhu a z neuhrazených obchodních faktur za dodání zboží, ale i z jiných smluv
5 rad pro věřitele - podnikatele


ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNĚJŠÍ NABÍDKA ŘEŠENÍ?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / TEL. 608 979 055

"Čím déle svůj nárok - pohledávku za dlužníkem, neřešíte, tím více snižujete zbytečně šanci na vymožení ... řešte svou pohledávku včas - za nezávazný dotaz na možnost vymožení nic nedáte"

ČASTÉ OTÁZKY:

Dlužník mi dluží - co mám dělat?
Kdy je možné vymáhání pohledávky bez plateb dopředu?
Co je potřeba dodat k vymáhání pohledávky?
Jak probíhá vymáhání pohledávky online?

ZE VZKAZŮ KLIENTŮ:

"Obrátil jsem se na AK ohledně vymožení dlužné částky ... velké plus bylo, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení." ... viz sekce REFERENCE


PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKA - VÝZVA

(VZOR PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKY V PŘÍLOZE STRÁNKY ZCELA DOLE)

Od r. 2013 je předžalobní výzva povinná, min. ve smyslu nároku na náklady budoucího soudního řízení

 

Ať již jste někomu jako běžný občan např. půjčili určitou částku a ten ji včas nevrátil, anebo pokud Vám jako podnikateli nebyla uhrazena dlužná faktura apod., zvažujete jako první krok jistě zaslání běžné upomínky - předžalobní výzvy k úhradě dlužné částky dužníkovi. Níže poskytujeme zdarma vzor takové upomínky - předžalobní výzvy k úhradě dluhu. Písemná upomínka dlužné částky je vhodná minimálně jako jeden z důkazních prostředků - ústní a telefonické upomínání z hlediska budoucí důkazní situace nemá význam.

Od ledna 2013 je zaslání předžalobní výzvy na úhradu dlužné částky povinné, a to min. z pohledu budoucích nákladů soudního řízení, které nemusí být věřiteli přiznány, anebo mohou být přiznány omezeně, pokud nedojde k zaslání předžalobní výzvy před podáním žaloby k soudu za zákonem stanovených podmínek.

Mezi věřiteli je stále rozšířena řada nepodložených mýtů, jako např. že na upomínku dlužné částky musí dlužník reagovat do 14 dní anebo že je povinnost zasílat dvojí až trojí upomínky dlužných částek s určitým časovým odstupem. Obojí se nezakládá na pravdě ani na konkrétních zákonných ustanoveních.


POHLEDÁVKU PO SPLATNOSTI ŘEŠTE CO NEJDŘÍVE - NEČEKEJTE MĚSÍCE ČI ROKY. POUŽIJTE PŘÍP. UZNÁNÍ DLUHU

Rozhodně nečekejte a své pohledávky řešte především včas (tj. určitě ne se zpožděním měsíců nebo dokonce i let, a to ani pod různými sliby dlužníka), případně je zajistěte uznáním (vzor zde)

Doporučujeme pohledávky vymáhat co nejdříve po splatnosti. Čím déle se vyčkává s vymáháním pohledávek - dluhů, tím více se snižují šance na reálné vymožení pohledávky za dlužníkem. Rozhodně nečekejte několik měsíců či dokonce snad let. Dlužník se může např. začít "zbavovat" majetku, dělat další dluhy (u nichž jiní věřitelé budou mít přednost před Vámi, protože zahájili soudní řízení nebo exekuci dříve, zatímco Vy jste vyčkávali) nebo postupně splní podmínky pro insolvenci či oddlužení apod. 


MŮŽETE VYUŽÍT NAPŘ. I VZORY UZNÁNÍ DLUHU


Zahájení kvalifikovaného vymáhání pohledávek po splatnosti např. soudní cestou prostřednictvím podané žaloby je v řadě případů zj. u podnikatelů podstatnou podmínkou pro budoucí možné účinné opravné účetní položky a pro daňové odpisy pohledávek.


PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKY - VÝZVY ... VZOR NEBO VÝZVY POD HLAVIČKOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ONLINE

Zaslání upomínky můžete svěřit naší AK, a to v řadě případů i bez jakékoliv platby předem a i na dálku. Upomínka pod hlavičkou AK má větší důraz

 

V některých případech upomínka věřitele efekt mívá - často zj. tam, kde dlužník jen prostě na úhradu zapomněl. V řadě případů ale upomínka dlužné částky samotného veřitele efekt nemívá. Rozhodně je vhodné upomínku zaslat min. doporučeně.

Předžalobní upomínka - výzva k úhradě dluhu s hlavičkou advokátní kanceláře a s jasným vymezením dalšího možného právního postupu včetně nákladů, které by s tímto měl dlužník spojeny, působí na mnoho dlužníků mnohem důrazněji.

V řadě případů za tuto službu naše AK nevyžaduje žádnou zálohu předem a odměna je hrazena v předem dohodnuté výši až v případě, že dojde k mimosoudnímu vymožení dlužné částky po zaslání urgence ze strany naší AK. Pokud dlužník neuhradí, neplatíte jako věřitelé nic.

Další postup v případě neuhrazení pohledávky dlužníkem pak odvisí od dohody s klientem, tj. věc může být uzavřena (tedy aniž by to cokoliv klienta stálo), anebo po dohodě může být pokračováno v soudním či posléze až exekučním vymáhání pohledávky.


Vymáhání pohledávek naše advokátní kancelář realizuje běžně jak v případech jednorázových - např. typicky u závazků z půjček či jiných smluv mezi občany apod., tak také zastupujeme celou řadu živnostníků, firem a společností (zj. z široké oblasti celého Zlínského kraje), pro které vymáháme jejich pohledávky z obchodního styku po splatnosti, jako kupř. z neuhrazených faktur za dodávky zboží apod.


POSTUP VYMÁHÁNÍ V BEZZÁLOHOVÝCH PŘÍPADECH PODROBNĚJI

FÁZE MIMOSOUDNÍ : V rámci této fáze posoudíme nároky klienta, prověříme dlužníka v rámci insolvenčního rejstříku, zpracujeme a odešleme předžalobní upomínku dlužníkovi pod hlavičkou AK - což na řadu dlužníků zabírá (uhradí pohledávku nebo mají zájem sjednat adekvátní splátkový kalendář), narozdíl od upomínání samotného věřitele (ze zkušenosti se jedná o cca polovinu dlužníků, v závislosti na stáří pohledávky a jejího právního zajištění) a komunikujeme s dlužníkem ohledně vyřízení pohledávky.

Věřitel zde neplatí žádné částky dopředu. Je-li pohledávka vymožena, uhradí odměnu dle dohody s AK, není-li vymožena, neplatí nic a vymáhání postupuje, na základě domluvy s věřitelem, do další fáze.

FÁZE SOUDNÍ : V rámci této fáze zpracujeme a podáme na příslušný soud návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Věřitel uhradí pouze 4% z hodntoy sporu jako poplatek soudu. Nic více. Soud vydá elektronický platební rozkaz. Pokud proti němu dlužník nepodá odpor, nabývá právní moci. Pokud podá dlužník odpor, podáme k němu vyjádření a vyčkáme rozhodnutí soudu - vydání rozsudku a jeho právní moci. Je-li soudní rozhodnutí pravomocné, lze vést proti dlužníkovi exekuci.

Náklady právního zastoupení přiznává soud věřiteli vůči dlužníkovi, který je povinen je uhradit spolu s vymáhanou pohledávkou. Proto věřitel naší AK opět neplatí ničeho, v případě úspěchu fakticky tyto náklady zaplatí dlužník. Věřitel platí jen příp. dohodnuté procento z vymožené pohledávky, a to pouze pro případ úspěchu. Nic více. Pokud dlužník neuhradí, neplatí se nic a vymáhání postupuje do poslední fáze.

FÁZE EXEKUČNÍ : Pokud dlužník nereaguje ani na předexekuční upomínku, zvolí naše AK soudního exekutora, který zahájí vůči dlužníkovi exekuci s cílem pohledávku vymoci. Naše AK přitom spolupracuje s prověřenými a efektivními exekutorskými úřady jak na Moravě, tak i v Čechách.


VYMÁHACÍ AGENTURY?

U některých vymáhacích či inkasních společností je třeba si dávat pozor na podmínky smluv, zejména pokud obsahují smluvní pokuty, rozhodčí doložky či ujednání o platbách dle vyhl. č. 177/1996 Sb. v případě vymožení nebo dokonce i nevymožení dluhu

Advokátní kancelář je vázána řadou právně závazných předpisů, zejména pak zákonem o advokacii aj., zaručujících plně korektní přístup ke klientovi. Většina vymáhacích agentur jsou soukromé společnosti, které žádnými takovými pravidly přístupu ke klientům vázány nejsou.

U některých neseriózních vymáhacích agentur je pak třeba si dávat pozor na různá, na první pohled líbivá, prohlášení o "bezplatnosti" vymáhacích služeb a sledovat pozorně zj. ustanovení takových prohlášení či smluv inkasních společností např. o tom, jak vysoké náklady či odměnu věřitel zaplatí v případě, že pohledávka dlouhodobě vymožena nebude, nebo kupř. zda nejsou ve smlouvě skryty i přes uvedené prohlášení fakticky různé zálohy, poplatky atp.

Nejde tedy jen o to, kolik "nezaplatíte" v případě, že bude vymáhání úspěšné, ale předně o to, kolik naopak zaplatíte, pokud vymoženo nebude nic, případně jak je smlouva vypověditelná pro takový případ.

Navíc tzv. vymahači nemají ani zdaleka tolik zákonných pravomocí, jako má soudní exekutor zprostředkovaný advokátní kanceláří.

Bývá také vhodné si zjistit některé zkušenosti na internetu - kupř. na některých diskusích, byť je nutno samozřejmě ke všem informacím přistupovat dostatečně kriticky.


Uznání dluhu - vzor
vzor uznání dluhu zdarma

Uznání dluhu
informace k uznání dluhu

Uznání dluhu - nový občanský zákoník
uznání dluhu v novém občanském zákoníku

Platební rozkaz
informace k platebnímu rozkazu

Vymáhání pohledávek - doporučení a postup
doporučení k vymáhání pohledávek a dluhů


poznámka ke vzoru upomínky (předžalobní výzvy):
Jedná se pouze o obecný, základní a jednoduchý vzor. Upomínka by měla obsahovat přesné vymezení pohledávky, její výše, splatnosti a právního důvodu a měla by být zaslána na poslední známou adresu dlužníka, a to min. 7 dní předem. Současně můžete uplatit příp. také příslušenství pohledávky (zákonné či smluvní úroky z prodlení), popř. smluvní pokutu, byla-li řádně sjednána a nezapomeňte ani na uplatnění ztráty výhody splátek, pokud tato byla sjednána u příp. splátkového kalendáře předtím. U podnikatelů upozorňujeme také na povinné náležitosti obchodních listin (kupř. do hlavičky listiny, viz přísl. článek na našem webu). V případě pochybností, anebo nejasností doporučujeme využít komplexní odbornou právní pomoc. Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

 

ZVAŽTE I VYUŽITÍ VZORU UZNÁNÍ DLUHU

Rozhodně si vždy dlužníka prověřte - zda je zapsán v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, a případně také zda má EXEKUCE.

Předžalobní upomínka se vztahuje k fázi mimosoudní - před soudním řízením, varianty jsou občanský či obchodní závazek. Předexekuční upomínka se vztahuje k fázi předexekuční, kdy již věřitel má k dispozici pravomocný a vykonatelný exekuční titul.

PřílohaVelikost
Předžalobní výzva - občanská.doc28 KB
Předžalobní výzva - obchodní.doc30.5 KB
Předexekuční výzva - pohledávka.doc27.5 KB
Předexekuční výzva - výživné.doc28.5 KB

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE