Služby

Občanské právo

in

smlouvy, dohody a závazky - sepis smluv, konzultace návrhů smluv
kupní smlouva
darovací smlouva
smlouva o smlouvě budoucí
směnná smlouva
smlouva nájemní a podnájemní
smlouva o půjčce
smlouva o zřízení věcného břemene
zástavní smlouva
dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
dohoda o vypořádání společného jmění manželů
směnky aj.

převod nemovitostí, bytů, pozemků, nebytových prostor
vč. vyřízení věci u katastrálního úřadu
možnost využití advokátní úschovy na depozitním úschovním účtu

uplatňování a vymáhání nároků a pohledávek
vymáhání mimosoudně - předžalobní upomínka, uznání dluhu
vymáhání soudně - žaloba, platební rozkaz
vymáhání v rozhodčím řízení - žaloba, rozhodčí řízení (doložka a nález)
vymáhání exekučně - soudní exekuce
posouzení předpokládané úspěšnosti a efektivnosti řešení pohledávek

věcná práva, bytové právo a právo nebytových prostor
spory z vlastnického práva
spory z práv k nemovitostem
spory z podílového spoluvlastnictví
spory ze společného jmění manželů
spory z věcných břemen
spory z nájemních smluv aj.

žaloby a zastupování v soudních řízeních
žaloba o zaplacení dlužné částky
žaloba vlastnická
žaloba ve sporu ze smlouvy
žaloba na uplatnění nároků ze smlouvy
žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
žaloba na vypořádání společného jmění manželů - SJM
odpor proti platebnímu rozkazu
odvolání aj.

právní poradenství a konzultace
zajištění závazků z občanskoprávních vztahů
společenství vlastníků jednotek - zakládání vč. stanov SVJ

• dědická řízení - poradenství, závěť, listina o vydědění aj.
• návrhy, žádosti, prohlášení aj. listiny a právní dokumenty

Obchodní právo

in

obchodní smlouvy a závazky - sepis smluv, konzultace návrhů smluv
smlouva kupní
smlouva o dílo
rámcová obchodní smlouva
obchodní podmínky
obchodní podmínky pro eshop
smlouva o provedení služeb
úvěrová smlouva
smlouva o postoupení pohledávky
inominátní smlouva
směnky
korektury obchodních smluv, konzultace
připomínkování a úpravy návrhů smluv
zajištění závazků z obchodněprávních vztahů
uznání závazku
vzorové typové obchodní smlouvy
vzorové zajištěné objednávky
dohoda o narovnání
dohoda o přistoupení k dluhu
dohoda o převzetí dluhu aj.

vymáhání pohledávek z obchodního styku
vymáhání mimosoudně - předžalobní upomínka, uznání závazku
vymáhání soudně - žaloba, platební rozkaz
vymáhání v rozhodčím řízení - žaloba, rozhodčí řízení (doložka a nález)
vymáhání exekučně - soudní exekuce
elektronický a směnečný platební rozkaz
posouzení předpokládané úspěšnosti a efektivnosti řešení pohledávek

žaloby a zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

žaloba o zaplacení dlužné pohledávky
žaloba o zaplacení neuhrazené faktury
žaloba ve sporu z obchodní smlouvy
žaloba na uplatnění nároku z obchodní smlouvy
žaloba o nároku ze směnky
směnečný platební rozkaz
elektronický platební rozkaz
rozhodčí žaloba a zastoupení v rozhodčím řízení
odpor proti platebnímu rozkazu
odvolání aj.

právo společností - založení, změny, obchodní rejstřík
založení obchodní společnosti
změna v obchodní společnosti
smlouva o převodu obchodního podílu
návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
zastoupení u notáře při založení společnosti
společenská smlouva a zakladatelská listina

• komplexní právní poradenství pro podnikatele, společnosti a firmy
přihláška pohledávky do insolvenčního řízení
• právní rozbory a stanoviska

Rodinné právo

in

• žaloba o rozvod manželství - rozvod sporný i nesporný (dohodový), konzultace
• návrh na svěření dětí do výchovy
• návrh na určení nebo zvýšení výživného
vymáhání dlužného výživného
• dohoda o vypořádání společného jmění manželů (před i po rozvodu)
• žaloba na vypořádání společného jmění manželů (zastoupení u soudu)
• návrh na úpravu styku s dětmi

Pracovní právo

in

• pracovněprávní dokumenty
• ukončení pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru, dohoda aj.)
• vymáhání dlužné mzdy

Správní právo

in

• přestupkové řízení - konzultace a právní pomoc (obviněný i poškozený)
• odpor a odvolání v přestupkovém řízení, vč. dopravních přestupků
• jednání se správními úřady
• zastoupení v katastrálním řízení (vklad, záznam, zápis a výmaz věcných práv)

Syndikovat obsah

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE