Nesporný rozvod manželství dohodou, dohoda o vypořádání SJM

NESPORNÝ ROZVOD MANŽELSTVÍ DOHODOU / DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) PŘED ROZVODEM ČI PO ROZVODU

Advokátní kancelář zpracuje a připraví právně kvalitní dokumenty pro dohodový - nesporný rozvod :

• žalobu o rozvod manželství
• návrh na svěření dětí a určení výživného
• dohodu o vypořádání společného jmění manželů (SJM)

Advokátní kancelář zpracuje a připraví také v případě potřeby právně kvalitní dohodu o vypořádání SJM manželů po rozvodu.


PODROBNOSTI K ROZVODU MANŽELSTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SJM ČTĚTE MJ. I ZDE

 

DŮVODY PROČ SI NECHAT DOHODU O VYPOŘÁDÁNÍ SJM, PŘÍP. VČETNĚ ROZVODU MANŽELSTVÍ DOHODOU, ZPRACOVAT ONLINE U NAŠÍ AK

1. Narozdíl od různých vzorů s naší smlouvou neriskujete
na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb

2. Problémy je pozdě řešit až když nastanou -  i "dobrý" vzor můžete špatně vyplnit či něco opomenout, ať již jde o vzory stažené a vyplňované nebo automaticky generované
všimněte si, zda daný web např. v obchodních podmínkách upozorňuje, že nenese odpovědnost za škodu způsobenou použitím vzoru či formuláře či že nejde o právní službu

3.   Cena smlouvy je příznivá - nezávazně se nás můžete dotázat a teprve pak se rozhodnout

4. Za smlouvu odpovídáme, navrhneme Vaše právní zajištění

5. Smlouvu vyřídíme online, pro klienty z celé ČR, nepožadujeme žádnou zálohu předem


ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / TEL. 608 979 055

"U vypořádání SJM se nějaká ta ušetřená koruna na právně kvalitní smlouvě do budoucna rozhodně nemusí vyplatit, nota bene pokud hodnota vypořádávaného SJM není zanedbatelná"
na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb

ČASTÉ OTÁZKY:

Jak zjistím nezávazně cenu konkrétní právní služby?

ZE VZKAZŮ KLIENTŮ:

"Kvalitní smlouva za velice rozumnou cenu" ... viz sekce REFERENCE

ROZVOD MANŽELSTVÍ DOHODOU

Častým omylem je dojem, že stačí dokumenty k nespornému rozvodu sepsat i laicky pouze tak, aby vše tzv. prošlo u soudu a pouze podpisy nechat ověřit, zvláště za situace, kdy jsou manželé "na všem dohodnuti".


Pokud pomineme situace, kdy si takovým postupem klienti mohou zbytečně komplikovat nebo prodlužovat řádný formální postup u soudu, právně často nestačí jen to, že soud manželství rozvede a zdánlivě tak vše "projde" soudem v pořádku.

Dohoda o vypořádání SJM totiž není právně tak jednoduchá, jako samotná žaloba o rozvod a je třeba si uvědomit, že majetková sféra bývalých manželů může být rozvodem dotčena i řadu let po něm. Objevují se dodatečně např. dluhy, o nichž jeden z manželů vůbec nevěděl - přitom kvalitní dohoda by měla myslet i na takové případy.


Nejzávažnější problémy v praxi nastávají často až po rozvodu, a to i u nesporného rozvodu dohodou, včetně problémů s exekucemi a vyplývají z právně špatně nebo nedostatečně sepsaných dohod o vypořádání SJM vypsaných podle obecných "zaručených" vzorů.

Proto nemá smysl zbytečně riskovat tím, že se přepíše jen nějaký obecný "zaručený" vzor, anebo je špatně vyplněn bez dalších právních souvislostí.


Jelikož se tyto záležitosti v životě klienta neřeší samozřejmě běžně, není vhodné právní stránku tohoto postupu podceňovat, ani se spoléhat na jakékoliv obecné "zaručené" vzory právních dokumentů nebo "dobře míněné" rady osob neprávnicky vzdělaných, byť to vypadá, že na všem jsou rozvádějící se manželé schopni se domluvit a dohodnout. V konečném důsledku se takový postup totiž může výrazně prodražit a způsobit celou řadu právních problémů.

Co nejméně problémového, poměrně rychlého a výrazně levnějšího rozvodu a vypořádání majetku lze dosáhnout tzv. nesporným rozvodem (rozvod dohodou), jsou-li splněny veškeré zákonné podmínky a manželé jsou schopni se na vypořádání dohodnout a s rozvodem oba souhlasí.

 Soud pak nezjišťuje příčiny rozvratu manželství a zároveň je dána právní jistota ohledně vypořádávaného majetku do budoucna. Více než jinde i zde platí, že dohoda, byť kompromisní, je většinou lepší, než soudní tahanice, neboť ty jsou časově, finančně i psychicky náročné a nezřídka dopadají i na nezletilé děti.


DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

V praxi se často stává, že rozvádějící se manželé nerealizují dohodu o vypořádání SJM ani do tří let po právní moci rozsudku o rozvodu a situaci ohledně majetku neřeší s tím, že buď mají pocit, že jsou na všem dohodnuti ústně a není třeba to právně upravovat, anebo mají dojem, že za trvání manželství nic hodnotnějšího beztak nenabyli. Takový přístup je však rizikový.

Kromě toho, že to může mít vliv na majetkovou sféru obou manželů v budoucnu vzájemně, tak to může mít i negativní dopad na jednoho z manželů v případném budoucím exekučním řízení vedeném na druhého z manželů i případně pro jeho výlučné dluhy.

Za stejně tak rizikové lze považovat, pokud manželé setrvávají v manželství delší dobu jen formálně - bez rozvodu a bez vypořádání, přičemž mají případně již i jiné rodiny a za tohoto stavu realizují samostatně různé hodnotnější investice, což může mít vliv jak na vůbec platnost takových úkonů, tak i na vzájemné vypořádání v budoucnu.


Za právně jedny z nejhorších prohlášení rozvádějících se manželů lze považovat prohlášení typu "jsme na všem dohodnuti ústně" anebo "žádný majetek v SJM nemáme".


Ústní dohoda v tomto směru nezaručuje po právní stránce prakticky nic a majetkem v SJM může být např. i účet nebo auto napsané samozřejmě v rámci evidence i jen na jednoho z manželů, popř. movité věci typu lednička, pračka, televizor apod. Kvalitní dohoda o vypořádání i těchto pro laika zdánlivě téměř "nepodstatných" záležitostí sice nemusí být všelék, ale rozhodně je velmi důležitá, a to mj. i např. v případě, kdy po rozvodu mohou následovat exekuce vedené proti jednomu z manželů, které se nedotýkají jen jeho výlučného majetku.

hypotéka a rozvod

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE