Rozhodčí řízení - rozhodčí doložka

Advokátní kancelář vám zpracuje a připraví podle vašich požadavků právně bezvadnou žalobu na zahájení rozhodčího řízení a na vydání rozhodčího nálezu za účelem zajištění exekučního titulu vůči dlužníkovi u rozhodce včetně právního zastoupení klienta - věřitele v rozhodčím řízení.

Podmínkou je existence platné rozhodčí doložky nebo smlouvy, neboť ne každá rozhodčí doložka či smlouva je nesporně platná a záleží tedy především na jejím konkrétním znění, a to zejména v oblasti spotřebitelských smluv.

Prvotní základní orientační informace k postupu, možnostem řešení pohledávky či pohledávek a k cenovým relacím, pokud neobsahují věcné řešení případu, realizujeme většinou bezplatně a nezávazně.

Pokud po pravomocném rozhodčím nálezu ve prospěch věřitele není pohledávka dlužníkem - žalovaným uhrazena, zajišťuje naše advokátní kancelář také exekuci prostřednictvím spolupracujících soudních exekutorů.

K jednotlivým úkonům (např. žaloba apod.) jsou ze strany AK vyžadovány pouze smluvní ceny - oproti běžnému advokátnímu tarifu výrazně zvýhodněné, v rozumné výši. Odměna AK je poté v její větší části hrazena podle výsledku věci až přímo dlužníkem po úspěšném vymožení dlužných částek.

V případech stabilnější spolupráce s větším objemem prokazatelných pohledávek shodného či obdobného typu pak nemusí být dle dohody vyžadovány ze strany AK dokonce žádné zálohy předem, anebo pouze minimální paušální platby.

+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE

Google+