Rozhodčí řízení - rozhodčí doložka

Advokátní kancelář vám zpracuje a připraví podle vašich požadavků právně bezvadnou žalobu na zahájení rozhodčího řízení a na vydání rozhodčího nálezu za účelem zajištění exekučního titulu vůči dlužníkovi u rozhodce včetně právního zastoupení klienta - věřitele v rozhodčím řízení.

Podmínkou je existence platné rozhodčí doložky nebo smlouvy, neboť ne každá rozhodčí doložka či smlouva je nesporně platná a záleží tedy především na jejím konkrétním znění, a to zejména v oblasti spotřebitelských smluv.

Prvotní základní orientační informace k postupu, možnostem řešení pohledávky či pohledávek a k cenovým relacím, pokud neobsahují věcné řešení případu, realizujeme většinou bezplatně a nezávazně.

Pokud po pravomocném rozhodčím nálezu ve prospěch věřitele není pohledávka dlužníkem - žalovaným uhrazena, zajišťuje naše advokátní kancelář také exekuci prostřednictvím spolupracujících soudních exekutorů.

K jednotlivým úkonům (např. žaloba apod.) jsou ze strany AK vyžadovány pouze smluvní ceny - oproti běžnému advokátnímu tarifu výrazně zvýhodněné, v rozumné výši. Odměna AK je poté v její větší části hrazena podle výsledku věci až přímo dlužníkem po úspěšném vymožení dlužných částek.

V případech stabilnější spolupráce s větším objemem prokazatelných pohledávek shodného či obdobného typu pak nemusí být dle dohody vyžadovány ze strany AK dokonce žádné zálohy předem, anebo pouze minimální paušální platby.

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE