Rámcová a kupní obchodní smlouva mezi podnikateli

DŮVODY PROČ SI NECHAT RÁMCOVOU ČI VZOROVOU KUPNÍ OBCHODNÍ SMLOUVU ZPRACOVAT ONLINE U NAŠÍ AK

1. Narozdíl od různých vzorů s naší smlouvou neriskujete
na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb

2. Problémy je pozdě řešit až když nastanou -  i "dobrý" vzor můžete špatně vyplnit či něco opomenout, ať již jde o vzory stažené a vyplňované nebo automaticky generované
všimněte si, zda daný web např. v obchodních podmínkách upozorňuje, že nenese odpovědnost za škodu způsobenou použitím vzoru či formuláře či že nejde o právní službu

3.  Cena smlouvy je příznivá - nezávazně se nás můžete dotázat a teprve pak se rozhodnout

4. Za smlouvu odpovídáme, navrhneme Vaše právní zajištění

5. Vyjma složitějších nebo méně standardních případů lze vše vyřídit pohodlně online, nepožadujeme žádnou zálohu předem


Toto řešení je z povahy věci vhodné zj. pro běžné a jednodušší případy, tedy pro standardní a běžné smluvní vztahy OSVČ nebo menších s.r.o., které se zabývají při svém obchodování činnostmi, při kterých potřebují kupní smlouvu, rámcovou kupní smlouvu či vzorovou objednávku, a to nikoliv v rozsahu mnoha stran právního textu, ale co možná nejstručnější (např. dvě A4 hutnějšího textu), ovšem současně řešící základní nároky klienta po právní stránce, aniž by byl klient nucen riskovat s obecnými vzory, staženými někde z internetu, za které samozřejmě nikdo neručí.

Víte kupř. o povinnostech podnikatelů vůči spotřebitelům, které musí odrážet každá smlouva mezi podnikatelem a spotřebitelem od r. 2016?:
Nové povinnosti vůči spotřebitelům pro všechny podnikatele, 2016


ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / TEL. 608 979 055

"Zj. po 1.1.2014 s ohledem na nový občanský zákoník nelze rozhodně doporučit dopisování nebo přepisování vzorů obchodních smluv"

ČASTÉ OTÁZKY:

Jak zjistím nezávazně cenu konkrétní právní služby?

ZE VZKAZŮ FIREMNÍCH KLIENTŮ:

"S touto AK spolupracujeme dlouhodobě např. ve věcech tvorby a revizí obchodních smluv, řešení a vymáhání pohledávek aj. Jsme velmi spokojeni" ... viz sekce REFERENCE

Naše AK zastupuje celou řadu živnostníků, firem a společností zj. z široké oblasti Zlínského kraje

Advokátní kancelář zpracuje a připraví kvalitní a právně bezpečné dokumenty, vztahující se k realizovanému systému obchodních vztahů:

· rámcovou obchodní kupní smlouvu
· kupní smlouvu pro účely podnikání - jednorázovou či vzorovou
· vzorovou objednávku k použití pro odběratele klienta


Většina firem a společností si je již v dnešní době naštěstí dobře vědoma toho, že na právně kvalitní smlouvě závisí i další, co nejvíce bezproblémový, průběh obchodního vztahu a často i do značné míry to, zda pohledávka bude či nebude řádně uhrazena, případně zda nárok ze smlouvy bude vymožitelný u soudu.

Telefonické či ústní objednávky používají již snad jen ti, kteří vůbec neřeší co bude s jejich nárokem poté, kdy jej obchodní partner nebo druhá smluvní strana řádně a včas případně neuhradí.

Čím více je obchodní styk finančně hodnotnější, tím více se nevyplácí zbytečně riskovat a spoléhat se pouze na nějaké obecné vzory kupních či rámcových smluv nebo objednávek, např. z internetu.

U vzoru smlouvy většinou ani nevíte kdo ho zpracoval či zda odpovídá aktuální právní úpravě, naopak si můžete být jisti, že za takový vzor většinou nikdo neručí a že je z povahy věci pouze obecný, téměř vždy s nedostatkem zajišťovacích prostředků vhodných pro konkrétní případ, anebo vůbec se pro daný případ nebo konkrétní systém obchodování nehodící.


základní chyba jim zhatila podnikání - bod č. 10 : nestahujte vzory smluv z internetu


Chtějí vydělávat, ale nečtou zákony. Proto e-shopisté dostávají pokuty

 

Jednou vytvořenou vzorovou objednávku či vzorovou kupní smlouvu pro účely podnikání lze přitom používat i do budoucna pro další obchodní případy, tedy jedná se často jen o prvotní investici do takové vzorové smlouvy.

Jednou za čas však i přesto se doporučuje nechat si takové smlouvy zrevidovat, neboť právní systém, ale i postoje soudní judikatury, se v průběhu času občas poměrně zásadně mění. Pozor zejména na starší smlouvy a vzory než je r. 2014, s ohledem na nový občanský zákoník.

 

Rámcová obchodní kupní smlouva odpovídá naopak v podstatě obchodním podmínkám, které vymezí dopředu to, čím se bude obchodní styk řídit a ten pak lze realizovat již většinou jen na základě jednoduchých objednávek zasílaných např. e-mailem, vymezujících již jen konkrétní podrobnosti té které objednávky. Na tento obchod se pak vztahují po dobu trvání rámcové smlouvy v ní předem vymezené podmínky.

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE