Právo pro střední školy a VOŠ: učebnice Právo pro gymnázia, obch. akademie, střední a vyšší odborné školy

PRÁVO PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A VOŠ - UČEBNICE 2016:
1) Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odb. školy
, 440 str.
2) Základy práva pro střední školy
, 190 str.


V případě zájmu o bližší informace a/nebo nezávaznou nabídku využijte tyto KONTAKTY

Pro studenty zásadně objednávají hromadně školy či pedagogové přímo u autora emailem, a to za množstevně zvýhodněné ceny.

Jednotliví studenti mohou objednávat taktéž přímo u autora, pokud není možná hromadná objednávka pro více studentů téže školy či třídy. Vždy prosím v takovém případě napište z jaké školy jste přesně a zda chcete objednat individuálně (cena není pak ale zvýhodněna a přičítá se poštovné).

Učebnice není běžně k dispozici v knihkupectvích.


Právo pro střední školy a VOŠ - učebnicePrávo pro střední školy a VOŠ - učebniceJUDr. Petr Hradil je autorem učebnice "Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy" (440 str.), kterou využívají ve výuce desítky škol po celé ČR - obchodní akademie, gymnázia, střední odborné školy a vyšší odborné školy (zj. s obory ekonomika, podnikání, veřejnosprávní činnosti aj.).

Učebnice je každoročně aktualizována o příslušné novely zákonných předpisů a obsahuje tyto kapitoly : základy práva, ústavní právo, rodinné právo, občanské právo hmotné a procesní, pracovní právo, korporační a živnostenské právo, správní právo hmotné a procesní, trestní právo hmotné a procesní, finanční právo a právo EU.

Učebnice je určena především pro ty střední školy, které mají 2 a více hodin práva týdně (zj. obchodní akademie a střední školy s ekonomickým, podnikatelským či veřejnosprávním zaměřením), příp. studenti pokračují na vyšší vzdělávací stupně, a dále pro VOŠ.

 

Základy práva pro střední školy - učebniceZáklady práva pro střední školy - učebniceNovinka 2016: K nabídce školám bude letos nově i výrazněji zkrácená verze této učebnice s názvem "Základy práva pro střední školy" (190 str.).

Učebnice, která představuje základy práva, obsahuje tyto kapitoly : základy práva, ústavní právo, rodinné právo, občanské právo hmotné a procesní, pracovní právo, korporační a živnostenské právo, správní právo hmotné a procesní, trestní právo hmotné a procesní, a to ve zkrácené podobě pouze vybraných základů těchto oblastí práva.

Učebnice je určena především pro ty střední školy, které mají méně než 2 hodiny práva týdně (především některá gymnázia a některé typy středních odborných škol).

 

Učebnice zahrnuje samozřejmě komplexně zpracovanou materii nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Učit se ze starší učebnice práva jak jeden či max. dva roky nemá smysl, neboť při stovkách novel zákonů ročně by se studenti učili často něco, co již dávno neplatí a pedagogové by složitě stovky změn museli dohledávat kupř. na internetu.


Učebnice je distribuována v jejích jednotlivých vydáních již od r. 2005 a je tedy praxí jednotlivých pedagogů i studentů úspěšně prověřena. Jelikož běžně je odebírána i v počtech pro studenty pro přímou výuku, bývají v takových případech poskytovány pravidelně výrazné množstevní slevy. 

Každá kapitola obsahuje přehled kontrolních otázek. Zpracování vnitřního textu je pro studenty velmi přehledné, s grafickým vyznačením důležitých částí textu apod. (nejde o jednolitý text).


Učebnice byla zpracována tak, aby byla obsahově a rozsahem adekvátní příslušné výuce na uvedených typech škol, ale současně také aby byla pro studenty cenově plně dostupná.

Tato učebnice tak představuje ideální variantu mezi cenově dražšími tituly a naopak tituly obsahově méně dostačujícími pro daný typ výuky, a to vše s pravidelnou roční aktualizací obsahu učebnice.


V případě zájmu o bližší informace a/nebo nezávaznou nabídku využijte tyto KONTAKTY

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE