Personální obsazení AK Mgr. Zdeňka Rumplíka

    Mgr. Zdeněk RUMPLÍK, advokát

zapsán v seznamu ČAK pod ev. č. 2842

studium:
Právnická fakulta UK v Praze, st. závěrečná zkouška v r. 1978

práce:
1978-1980: Pražské obchodní domy PRIOR - podnikový právník
1981-1992: Vlárské strojírny Slavičín - podnikový právník
1992-1996: komerční právník
od r. 1996: advokát

jiné:
zastupitel města Slavičín
delegát ČMFS


FIREMNÍ ÚDAJE:
Mgr. Zdeněk Rumplík, advokát
462 76 483
Osvobození
51, 763 21 Slavičín


    JUDr. Petr HRADIL, právník

studium:
Právnická fakulta UP v Olomouci, st. závěrečná zkouška v r. 2004
Právnická fakulta UK v Praze, st. rigorózní zkouška v r. 2007

práce:
2001-2004: praxe v advokátní kanceláři
2004-2007: právník v AK JUDr. Jiřího Svobody
od r. 2007: právník v AK Mgr. Zdeňka Rumplíka

jiné:
autor učebnice práva pro střední školy, vycházející z praxe autora jako externího pedagoga předmětu právo na gymnáziu a obchodní akademii
někdejší redaktor občanského poradenství internetové poradny

zastupitel města Valašské Klobouky


Mgr. Eva MANOVÁ, právník
externí spolupráce

studium:
Právnická fakulta MU v Brně, st. závěrečná zkouška v r. 2005

práce:
2004: praxe v advokátní kanceláři
2005-2009: odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra - specializace na právo v oblasti bezpečnosti a krizového řízení
od r. 2012: externí spolupráce s AK Mgr. Michala Mazla
od r. 2015: externí spolupráce s AK Mgr. Zdeňka Rumplíka


právní praktikanti:
Martina FOJTÍKOVÁ
Aneta VÍTKOVÁ
 
 

sekretariát Valašské Klobouky:
Petra
MIKULČÍKOVÁ

sekretariát Slavičín:
Šárka POLÁCHOVÁ

Tereza KOUDELOVÁ


 


Poučení pro klienty - spotřebitele:
Je-li klient spotřebitelem, pak advokát prohlašuje, že je objektivně odpovědný za případnou škodu, kterou by svým jednáním nebo nečinností v rozporu se zákonem a touto smlouvou klientovi způsobil a že je ze zákona pojištěn. Klient byl poučen o právech z případného vadného poskytnutí právní služby a o způsobu, kterým může tato práva uplatnit. V případě, že dojde mezi advokátem a klientem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právní služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1, epodatelna@cak.cz, www.cak.cz.

 

 


Poučení - cookies:

Podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše webové služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, a to k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam včetně remarketingu nebo pro zobrazování relevantní reklamy. Tyto cookies používají dnes již prakticky všechny webové stránky.

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE