Personální obsazení AK Mgr. Zdeňka Rumplíka

    Mgr. Zdeněk RUMPLÍK, advokát

zapsán v seznamu ČAK pod ev. č. 2842

studium:
Právnická fakulta UK v Praze, st. závěrečná zkouška v r. 1978

práce:
1978-1980: Pražské obchodní domy PRIOR - podnikový právník
1981-1992: Vlárské strojírny Slavičín - podnikový právník
1992-1996: komerční právník
od r. 1996: advokát

FIREMNÍ ÚDAJE:
Mgr. Zdeněk Rumplík, advokát
462 76 483
Osvobození
51, 763 21 Slavičín


    JUDr. Petr HRADIL, právník

studium:
Právnická fakulta UP v Olomouci, st. závěrečná zkouška v r. 2004
Právnická fakulta UK v Praze, st. rigorózní zkouška v r. 2007

práce:
2001-2004: praxe v advokátní kanceláři
2004-2007: právník v AK JUDr. Jiřího Svobody
od r. 2007: právník v AK Mgr. Zdeňka Rumplíka

jiné:
autor učebnice práva pro střední školy, vycházející z praxe autora jako externího pedagoga předmětu právo na gymnáziu a obchodní akademii
někdejší redaktor občanského poradenství internetové poradny


    Petra MIKULČÍKOVÁ
    sekretariát

    Šárka POLÁCHOVÁ
    sekretariát

    Petra SLÁNSKÁ
    právní praktikant

+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE

Google+