Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení

Advokátní kancelář vám zpracuje a připraví podle zaslaných podkladů právně bezvadnou přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení za účelem přihlášení nároků věřitele vůči dlužníkovi - úpadci v insolvenci - insolvenčním řízení.

Insolvenční rejstřík, ve kterém lze vyhledávat dlužníky, vůči nimž bylo zahájeno insolvenční řízení, naleznete v tomto následujícím odkazu insolvenční rejstřík.

Vzor přihlášky do insolvence si můžete případně vyplnit i sami, zj. v jednodušších případech. Pročtěte si mj. kupř. odkaz : Insolvence pro každého - přihlášení pohledávky.

Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení se podávají insolvenčnímu soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (většinou 30 dní).

K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takové pohledávky se v insolvenčním řížení neuspokojují. Z tohoto důvodu je důležité si hlídat u svých dlužníků insolvenční rejstřík a případné změny v něm, a to průběžně.

Pohledávka, která řádně a včas není přihlášena (což se může stát velmi snadno, pokud si dlužníka nehlídáte průběžně v insolvenčním rejstříku), nemůže být v insolvenčním řízení již uspokojena. Proto je důležité včas podat správně vyplněnou přihlášku do insolvence. Přihlašují se přitom i pohledávky, které byly již uplatněny u soudu či vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány v exekučních řízeních.

+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE

Google+