Průkaz energetické náročnosti budovy - novela zákona o hospodaření energií

povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

dá se vyhnout energetickým štítkům? Otázky a nejasnosti

 kvůli energetickým štítkům budov padly první pokuty

aktualizováno k 1.11.2012

Energetický průkaz na dům či byt od ledna 2013 povinně ?! Zpozornět by měl každý, kdo chce nebo bude v budoucnu prodávat nebo pronajímat dům, byt, nebytový prostor, neboť se ho bude dotýkat zcela nová zákonná povinnost.


I přes prezidentské veto byla totiž nakonec Poslaneckou sněmovnou schválena novela č. 318/2012 Sb. zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, podle níž od 1.1.2013 je povinný tzv. průkaz energetické náročnosti budovy nejen u všech novostaveb (ve fázi projektu) a rozsáhlejších rekonstrukcí (při změně na více než 25% celkové plochy obálky budovy - např. z hlediska zateplení), jako tomu bylo dosud, ale i u prodeje budovy nebo její ucelené části (např. bytové jednotky),
tedy včetně starších domů a bytů a dále také při pronájmu budovy. Jedná se o obdobu energetických štítků elektrospotřebičů ukazující, jak je budova energeticky náročná (vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody, osvětlení).

V dalších případech vyjmenovaných v zákoně tento průkaz bude povinný od dalších termínů. Od 1.1.2015 např. pro stávající bytové domy či administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší jak 1.500 m2, od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části budovy (bytu či nebytového prostoru) včetně družstevních domů, od 1.1.2017 pak u stávajících bytových domů nebo administrativních budov s energeticky vztažnou plochou větší jak 1.000 m2 a u menších ploch pak od 1.1.2019.

Průkazy zpracovávají energetičtí specialisté, jejichž seznam lze nalézt mj. na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Sazebníky za tyto úkony nejsou stanoveny, ale již nyní lze na internetu dohledat nabídky pohybující se u běžných rodinných domů nejčastěji mezi pěti až deseti tisíci Kč podle velikosti budovy a náročnosti zpracování průkazu. Průkaz platí 10 let anebo do provedení větší změny dokončené stavby.

Problematické může být získání tohoto průkazu zj. u starších budov bez projektové dokumentace. Problémy v praxi může působit i to, že tento průkaz bude potřeba od uvedeného data i v případech společenství vlastníků jednotek (SVJ), kdy se bude převádět např. jedna z bytových jednotek, které jsou umístěny v domě, tvořícím toto SVJ. Výjimku tvoří případ, kdy vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání ze strany příslušného orgánu SVJ průkaz předán, pak jej může nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky. U bytových domů se přitom průkaz má vydávat pro celou budovu a nikoliv pro samostatné byty - vlastníkům jednotek tak postačí průkaz na celou budovu.

Energetický průkaz nebude potřeba mj. u staveb pro rodinnou rekreaci, u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2 a u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok. Průkaz není potřeba při darování nemovitosti, při dědění ani např. při vypořádání společného jmění manželů, byť vlastnictví přechází či se převádí na jinou osobu. Pokud se ovšem na vlastníka budovy či SVJ podle citovaného zákona vztahuje povinnost mít opatřený energetický průkaz a toto nebude zajištěno, pokuta hrozí až do výše 100.000,- Kč. Je.li povinnou osobou ovšem právnická osoba, podnikající fyzická osoba či SVJ, může být výše sankce až do 5 mil. Kč.

Povinností vlastníka budovy či SVJ bude mj. průkaz nechat zpracovat, předložit možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením kupní smlouvy na tuto nemovitost a možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením nájemní smlouvy a nejpozději při podpisu těchto smluv průkaz kupujícímu či nájemci také předat. Dále také povinnost uvedení ukazatelů energetické náročnosti podle průkazu v informačních a reklamních materiálech (tj. např. u i inzerce prodeje či pronájmu nemovitosti). Obdobné povinnosti se za podmínek zákona budou vztahovat také na vlastníky jednotek (bytových či nebytových).

+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE

Google+