Obecně prospěšné společnosti – novela č. 231/2010 Sb.

aktualizováno k 1.1.2011

Podle novely zákona o obecně prospěšných společnostech - zák. č. 231/2010 Sb., je v oblasti obecně prospěšných společností od 1.1.2011 dána celá řada novinek a změn, které je nezbytné ve všech obecně prospěšných společnostech zohlednit. Jedná se např. o dále uvedené změny.

Ředitel o.p.s. je určen nově jako statutární orgán namísto správní rady, nikoliv tedy pouze jako zástupce na základě zmocnění, jako tomu bylo dosud. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada a je ve smluvním poměru k o.p.s. Funkce ředitele není slučitelná s členstvím v orgánech o.p.s., přesto je oprávněn se jednání těchto orgánů účastnit s poradním hlasem. Pokud v o.p.s. není ředitel ustanoven, musí jej správní rada ustanovit do poloviny roku 2011. Je-li ředitel v o.p.s. již ustanoven, stává se k 1.1.2011 statutárním orgánem.

Řadu změn doznává také správní rada o.p.s., která může mít neomezený počet členů, avšak dělitelný třemi. Novinkou je možnost opětovného členství ve správní radě a zrušení povinnosti rotace členů správní rady. Novela také zakotvuje povinnost člena správní rady vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost. Třetina členů správní rady může být vůči o.p.s. v pracovněprávním poměru. Správní rada podle novely zákona dále nově uděluje předchozí souhlas k zákonem stanoveným právním úkonům obecně prospěšné společnosti a dále schvaluje např. rozpočet, účetní závěrky a výroční zprávu.

Statut obecně prospěšné společnosti již není obligatorní. Zrušuje se také zákaz odměňování členů správní a dozorčí rady s tím, že volba členů těchto orgánů, stejně jako úprava možného odměňování spadá do působnosti zakladatelů v rámci zakládací listiny. Novela přináší také novinky v oblasti likvidace o.p.s. nebo v situaci zániku či úmrtí jediného zakladatele o.p.s.

Pro provedení příslušných změn v obecně prospěšných společnostech, včetně odpovídajících úprav zakládacích dokumentů a návrhu zápisu změn do rejstříku o.p.s. stanovuje novela zákona šestiměsíční lhůtu ode dne účinnosti novely zákona.

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE