Novela insolvenčního zákona - šikanózní návrhy

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna pod č. 334/2012 Sb. očekávaná novela insolvenčního zákona, která má za cíl především zabránit šikanózním insolvenčním návrhům, zneužívaným buď věřiteli namísto standardních civilních žalob, ačkoliv nejsou splněny podmínky úpadku dlužníka, anebo i bez dostatečného právního podkladu k uplatněné pohledávce s cílem spíše poškození konkurence.

Insolvenční soud může požadovat mimo jiné složení jistoty za účelem krytí případných škod, které by vznikly právě např. na základě nedůvodného zahájení insolvenčního řízení. Zpřesňují se a doplňují také ustanovení týkající se nároku na náhradu škody či jiné újmy v případě, že bylo řízení o insolvenčním návrhu zastaveno či byl-li insolvenční návrh odmítnut vinou navrhovatele.

Pokud insolvenční soud dospěje ke zjevné bezdůvodnosti insolvenčního návrhu podaného věřitelem (včetně případu, kdy je zjevně sledováno zneužití práv věřitele na úkor dlužníka), rozhodně o odmítnutí takového návrhu, a to nejpozději do 7 dnů. Soud v takovém případě navíc může uložit insolvenčnímu navrhovateli pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč.

Pokud skončí insolvenční řízení odmítnutím insolvenčního návrhu, zastavením řízení pro nedostatek podmínky řízení či pro zpětvzetí návrhu anebo zamítnutím insolvenčního návrhu, pak insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne nikoliv až po 5 letech, ale do 15 dní od doručení žádosti dlužníka, kterou lze podat po uplynutí 3 měsíců od právní moci takového rozhodnutí.

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE