Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor, námitka promlčení

ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU - VZOR NÍŽE. U STARŠÍCH POHLEDÁVEK SE VŽDY ZABÝVEJTE OTÁZKOU MOŽNÉ NÁMITKY PROMLČENÍ!

Zejména u starších pohledávek je vhodné zabývat se po doručení např. platebního rozkazu od soudu či jiné podobné výzvy mj. otázkou možného promlčení žalovaného nároku.

Některé firmy, často typu inkasních a vymáhacích společností, skupují od věřitelů balíky pohledávek po splatnosti, z nichž některé mohou být již i dávno promlčeny, a uplatňují následně tyto pohledávky vůči dlužníkům, a to i s několikaletým zpožděním u soudu, včetně nákladů soudního řízení.

Týká se to často např. původních pohledávek z různých typů pojištění u pojišťoven, pohledávek u bank, mobilních operátorů či dopravních podniků aj.

V případech promlčených pohledávek přitom stačí pouze účinně a právně formálně správně namítnout promlčení takové pohledávky, často právě např. v rámci odporu proti platebnímu rozkazu - ovšem pouze ve lhůtě 15 dní od doručení!

Řádná a včasná aktivita je zde zcela nezbytná a především na doručený platební rozkaz je vhodné reagovat okamžitě, ať již jsou námitky jakékoliv charakteru.


ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU S NÁMITKOU PROMLČENÍ

Advokátní kancelář vám zpracuje a připraví (a to podle povahy konkrétní kauzy případně i na dálku bez nutnosti osobní návštěvy v AK) právně bezvadný odpor proti platebnímu rozkazu či elektronickému platebnímu rozkazu s námitkou promlčení za předpokladu, že nárok je promlčen, a to v takových případech případně i bez plateb předem.

Zastoupení na dálku za těchto podmínek se týká především jednodušších případů, ve kterých je často nejpodstatnější námitkou promlčení.


MÁTE DOTAZ K TOMU, ZDA POHLEDÁVKA, KTEROU PO VÁS NĚKDO SOUDNĚ UPLATŇUJE (pouze v jednodušších případech nad 10 tis. Kč hodnoty bez nutnosti nastudování více podkladů k věci), JE ČI NENÍ PROMLČENÁ?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

TEL. 608 979 055 / 775 640 520


Pokud objevíte ve své poštovní schránce (či v případě firem v datové schránce) platební rozkaz či elektronický platební rozkaz, máte poměrně krátkou lhůtu (obecně 15 dnů) na to, abyste podali proti platebnímu rozkazu odpor, pokud s platebním rozkazem nesouhlasíte a pokud máte také k dispozici důkazy či argumenty svědčící proti žalované částce či alespoň její části.

Nepodáte-li proti platebnímu rozkazu včas odpor, nabývá platební rozkaz právní moci a je možno ohledně v něm přiznaných nároků vést ze strany žalobce proti žalovanému exekuční řízení. Naopak podáte-li odpor, platební rozkaz se ruší a dochází k nařízení jednání u soudu.

Je-li součástí platebního rozkazu také výzva k vyjádření se ke skutečnostem obsaženým v žalobě, podání konkrétních námitek proti platebnímu rozkazu a žalobním tvrzením, doložení důkazů k takovým tvrzením apod., je nutno této výzvě řádně a včas vyhovět, v opačném případě, v souladu s příslušným poučením, může soud vydat rozsudek pro uznání, proti němuž jsou již možnosti obrany či odvolání jen výrazně omezené.

Velmi důležité je mít zajištěno doručování a přebírání pošty a mít v pořádku adresu trvalého bydliště.


K OTÁZCE VÝŠE NÁKLADŮ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ ZJ. U BAGATELNÍCH POHLEDÁVEK ...

Věnujte pozornost např., mimo jiné, i následujícím odkazům (+ podává se nikoliv odpor, ale odvolání, jde-li jen o námitky proti výši nákladů soudního řízení) :

zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. - přísudková vyhláška

náklady řízení v bagatelních věcech ve sporech se spotřebitelem na základě formulářové žaloby

povinná předžalobní upomínka (druhý odstavec)

vzor odporu - odvolání pro určité specifické případy


upozornění ke vzoru odporu:
Jedná se jen o základní a velmi jednoduchý vzor odporu proti platebnímu rozkazu, který nemusí být vhodný nebo dostatečný pro váš konkrétní případ ! Proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností věc konzultovat s některou advokátní kanceláří, jinak může dojít k nesprávnému vyplnění tohoto vzoru nebo nesprávnému použití na danou situaci či nesprávnému vyhodnocení skutkové a právní situaci při použití tohoto pouze obecného vzoru ! Barevně označené části je nutno vždy vyplnit podle konkrétní situace - jedná se pouze o vzor ! Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

PřílohaVelikost
Odpor proti platebnímu rozkazu.doc34.5 KB

+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE

Google+