Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor, námitka promlčení

ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU - VZOR NÍŽE. U STARŠÍCH POHLEDÁVEK SE VŽDY ZABÝVEJTE OTÁZKOU MOŽNÉ NÁMITKY PROMLČENÍ!

Zejména u starších pohledávek je vhodné zabývat se po doručení např. platebního rozkazu od soudu či jiné podobné výzvy mj. otázkou možného promlčení žalovaného nároku.

Některé firmy, často typu inkasních a vymáhacích společností, skupují od věřitelů balíky pohledávek po splatnosti, z nichž některé mohou být již i dávno promlčeny, a uplatňují následně tyto pohledávky vůči dlužníkům, a to i s několikaletým zpožděním u soudu, včetně nákladů soudního řízení.

Týká se to často např. původních pohledávek z různých typů pojištění u pojišťoven, pohledávek u bank, mobilních operátorů či dopravních podniků aj.

V případech promlčených pohledávek přitom stačí pouze účinně a právně formálně správně namítnout promlčení takové pohledávky, často právě např. v rámci odporu proti platebnímu rozkazu - ovšem pouze ve lhůtě 15 dní od doručení!

Řádná a včasná aktivita je zde zcela nezbytná a především na doručený platební rozkaz je vhodné reagovat okamžitě, ať již jsou námitky jakékoliv charakteru.


ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU S NÁMITKOU PROMLČENÍ

Advokátní kancelář vám zpracuje a připraví (a to podle povahy konkrétní kauzy případně i na dálku bez nutnosti osobní návštěvy v AK) právně bezvadný odpor proti platebnímu rozkazu či elektronickému platebnímu rozkazu s námitkou promlčení za předpokladu, že nárok je promlčen, a to v takových případech případně i bez plateb předem.

Zastoupení na dálku za těchto podmínek se týká především jednodušších případů, ve kterých je často nejpodstatnější námitkou promlčení.


MÁTE DOTAZ K TOMU, ZDA POHLEDÁVKA, KTEROU PO VÁS NĚKDO SOUDNĚ UPLATŇUJE VE FÁZI PO PODÁNÍ ŽALOBY (pouze v jednodušších případech nad 10 tis. Kč hodnoty, bez nutnosti nastudování více podkladů k věci, soudní uplatnění - nikoliv mimosoudní nebo exekuční), JE ČI NENÍ PROMLČENÁ?

 

NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / TEL. 608 979 055


Pokud objevíte ve své poštovní schránce (či v případě firem v datové schránce) platební rozkaz či elektronický platební rozkaz, máte poměrně krátkou lhůtu (obecně 15 dnů) na to, abyste podali proti platebnímu rozkazu odpor, pokud s platebním rozkazem nesouhlasíte a pokud máte také k dispozici důkazy či argumenty svědčící proti žalované částce či alespoň její části.

Nepodáte-li proti platebnímu rozkazu včas odpor, nabývá platební rozkaz právní moci a je možno ohledně v něm přiznaných nároků vést ze strany žalobce proti žalovanému exekuční řízení. Naopak podáte-li odpor, platební rozkaz se ruší a dochází k nařízení jednání u soudu.

Je-li součástí platebního rozkazu také výzva k vyjádření se ke skutečnostem obsaženým v žalobě, podání konkrétních námitek proti platebnímu rozkazu a žalobním tvrzením, doložení důkazů k takovým tvrzením apod., je nutno této výzvě řádně a včas vyhovět, v opačném případě, v souladu s příslušným poučením, může soud vydat rozsudek pro uznání, proti němuž jsou již možnosti obrany či odvolání jen výrazně omezené.

Velmi důležité je mít zajištěno doručování a přebírání pošty a mít v pořádku adresu trvalého bydliště.


K OTÁZCE VÝŠE NÁKLADŮ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ ZJ. U BAGATELNÍCH POHLEDÁVEK ...

Věnujte pozornost např., mimo jiné, i následujícím odkazům (+ podává se nikoliv odpor, ale odvolání, jde-li jen o námitky proti výši nákladů soudního řízení) :

zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. - přísudková vyhláška

náklady řízení v bagatelních věcech ve sporech se spotřebitelem na základě formulářové žaloby

povinná předžalobní upomínka (druhý odstavec)

vzor odporu - odvolání pro určité specifické případy


upozornění ke vzoru odporu:
Jedná se jen o základní a velmi jednoduchý vzor odporu proti platebnímu rozkazu, který nemusí být vhodný nebo dostatečný pro váš konkrétní případ ! Proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností věc konzultovat s některou advokátní kanceláří, jinak může dojít k nesprávnému vyplnění tohoto vzoru nebo nesprávnému použití na danou situaci či nesprávnému vyhodnocení skutkové a právní situaci při použití tohoto pouze obecného vzoru ! Barevně označené části je nutno vždy vyplnit podle konkrétní situace - jedná se pouze o vzor ! Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

PřílohaVelikost
Odpor proti platebnímu rozkazu.doc34.5 KB

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE