Návrh na vklad do katastru nemovitostí - formulář online cuzk.cz

Potřebujete-li si přečíst podrobnosti ke kupní nebo k darovací smlouvě na nemovitosti, pak klikněte na následující odkazy:

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST
DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST


NÁVRH NA VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ - FORMULÁŘ

<--break- />Vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního stanovuje povinný vzor formuláře návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, který se příslušnému katastrálnímu úřadu podává např. společně s převodní smlouvou (např. darovací smlouva na nemovitost, kupní smlouva o převodu nemovitosti aj.) a s dalšími dokumenty nutnými pro zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Podle zákona totiž platí, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu se podává na stanoveném formuláři.

  • poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí je aktuálně ve výši 1.000,- Kč

  • zapisované listiny (tedy např. právě darovací, kupní aj. smlouva) se přikládají k návrhu v jednom vyhotovení (s úředně ověřenými podpisy)

  • podpis zmocnitele na plné moci k podpisu a podání návrhu na vklad musí být úředně ověřen

  • téměř všechny zápisy jsou realizovány formou vkladu a také tedy zpoplatněny (např. tedy i výmazy věcných břemen či zástavních práv)

  • o podání návrhu na vklad jsou vyrozumívány osoby, jejichž práva mohou být dotčena - změněna i zrušena, a to zákonným způsobem

  • provedení návrhu na vklad lze realizovat až po 20ti dnech od odeslání informace dle předchozí odrážky, pokud jsou k tomu splněny zákonné podmínky

  • po provedení vkladu neobdrží účastníci smlouvy s potvrzením vkladu jako dříve, ale změnový výpis

  • do katastru se zapisují také údaje o dosažených cenách nemovitostí (např. u kupních smluv)


zásada materiální publicity dle nové úpravy katastru nemovitostí

katastr nemovitostí v novém od r. 2014

nový zápis do katastru nemovitostí

z převodu nemovitostí je "nabytí", výpočet daně se zkomplikoval

jak se lze bránit krádežím nemovitostí?

převody nemovitých věcí

návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí od 1.1.2014

DŮVODY PROČ SI NECHAT PŘEVODNÍ SMLOUVU NA NEMOVITOST ZPRACOVAT (PŘÍP. ZKONTROLOVAT) ONLINE U NAŠÍ AK

1. Narozdíl od různých vzorů s naší smlouvou neriskujete
na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb

2. I vzor, který "projde" katastrem, může být napadnutelný
- často se řeší problémy i ze smluv, které katastrem "prošly"
všimněte si, zda daný web např. v obchodních podmínkách upozorňuje, že nenese odpovědnost za škodu způsobenou použitím vzoru či formuláře či že nejde o právní službu

3.  Cena smlouvy je příznivá - nezávazně se nás můžete dotázat a teprve pak se rozhodnout

4. Za smlouvu odpovídáme, navrhneme Vaše právní zajištění
smlouvu sepsali podle internetu - nemají byt ani peníze

5. Smlouvu vyřídíme online, pro klienty z celé ČR, nepožadujeme žádnou zálohu předem

6. Nemovitosti jsou hodnotné a řešit chybu až zpětně je problém.
I "dobrý" vzor můžete špatně vyplnit, něco opomenout atp., ať již jde o stažené soubory či formuláře, do kterých se doplňují údaje


ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / TEL. 608 979 055

"U převodu nemovitosti se nějaká ta ušetřená koruna na právně kvalitní smlouvě do budoucna rozhodně nemusí vyplatit - řešit chybu až zpětně je problém a při hodnotách nemovitostí nemá smysl zbytečně riskovat"
na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb

ČASTÉ OTÁZKY:

Jak zjistím nezávazně cenu konkrétní právní služby?
Co je potřeba dodat ke zpracování převodní smlouvy?
Jak probíhá zpracování převodní smlouvy online?
Jaká jsou rizika u vzorů převodních smluv?

ZE VZKAZŮ KLIENTŮ:

"Kupní smlouva na nemovitost byla dodána rychle, kvalitně a za dobrou cenu" ... viz sekce REFERENCE

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE