Exekuční návrh na nařízení exekuce - vymáhání exekučně online

DŮVODY PROČ SVĚŘIT VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVKY/POHLEDÁVEK Z ROZSUDKŮ, PLATEBNÍCH ROZKAZŮ A NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ PROSTŘEDNICTVÍM EXEKUCE ONLINE NAŠÍ AK

1. Odměnu AK platí převážně dlužník, a to až po úspěšném vymožení

2. Zajištění exekuce realizujeme i na dálku - online - podmínky řešení případu posoudíme zcela nezávazně

3.  Máme zkušenosti a spolupracujeme s efektivními exekutory s celorepublikovou působností

4. Plně korektní vztah ke klientovi, který se narozdíl od vymáhacích agentur řídí závaznými stavovskými předpisy
některé vymáhací agentury mohou být neseriózní
a někdy i podvodné 

5. Exekutoři spolupracující s naší AK nepožadují žádné zálohy


ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNĚJŠÍ NABÍDKA ŘEŠENÍ?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / TEL. 608 979 055

"Nejčastější chybou věřitelů u pohledávek ze soudních rozhodnutí je jejich vymáhání až o měsíce či roky později"

Dlužníka si můžete prověřit min. zda je zapsán v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, a případně také zda má již jiné EXEKUCE.

ČASTÉ OTÁZKY:

Kdy je možné vymáhání pohledávky bez plateb dopředu?

ZE VZKAZŮ KLIENTŮ:

"Obrátil jsem se na AK ohledně vymožení dlužné částky ... velké plus bylo, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení." ... viz sekce REFERENCE


EXEKUČNÍ NÁVRH PRO DLUH Z ROZSUDKU, PLATEBNÍHO ROZKAZU ČI NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU S DOLOŽKOU PŘÍMÉ VYKONATELNOSTI I BEZ NUTNOSTI PLATBY PŘEDEM

Vymáhání dluhů v exekuci prostřednictvím naší AK je možno v celé řadě případů realizovat i bez plateb na odměnu předem a ta se platí až po úspěšném vymožení

V mnoha případech je možné řešení pohledávky či pohledávek v exekučním řízení (zahájení prostřednictvím exekučního návrhu - návrhu na nařízení exekuce) i zcela bez záloh na odměnu naší AK předem a ta je hrazena až po úspěšném vymožení pohledávky v exekučním řízení soudním exekutorem. Nemusíte tak využívat různé obecné vzory, u nichž nemáte ani jistotu, jak bude věc dále pokračovat.


NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ AK ONLINE - PO CELÉ ČR

Vymáhání pohledávek v rámci exekuce na základě exekučního návrhu - návrhu na nařízení exekuce, lze realizovat bez ohledu na vzdálenost klienta po celé ČR

 

Vymáhání pohledávek tvoří jednu z našich nejčastějších agend. Řešení svých pohledávek naší AK svěřují s důvěrou jak občané v případech jednotlivých pohledávek (např. půjčky, nároky ze smluv apod.), tak i podnikatelé a firmy, které řeší běžně více pohledávek z obchodního styku.

Spolupracujeme s dlouhodobě prověřenými a efektivními exekutorskými úřady, které mají působnost v rámci celé ČR. Nikoliv každý soudní exekutor postupuje stejným způsobem, když z tohoto hlediska hrají významnou roli právě konkrétní zkušenosti advokátní kanceláře s dosavadním řešením pohledávek v exekučním řízení.

Zajištění exekuce prostřednictvím návrhu na nařízení exekuce - exekučního návrhu je možné podle povahy věci i tzv. na dálku - online po celé ČR.

 Kontaktujte nás tedy pokud máte zájem vymoci prostřednictvím soudního exekutora pohledávku, kterou máte pravomocně přiznánu exekučním titulem, např. soudním rozsudkem či platebním rozkazem, případně podloženou notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti.


EXEKUCE - DALŠÍ INFORMACE

Exekučně - prostřednictvím soudního exekutora, je možno vymáhat po zahájení exekučního řízení po podaném návrhu na nařízení exekuce (exekučním návrhu) pohledávky z tzv. vykonatelných exekučních titulů, tedy např. :
soudní rozhodnutí - zj. civilní, ale i trestní, pokud přiznávají např. náhradu škody
rozhodčí nálezy
notářské zápisy s přímou vykonatelností
rozhodnutí orgánů veřejné správy vč. pokut v přestupkových řízeních

Pokud tedy máte např. pravomocný rozsudek soudu či platební rozkaz, anebo notářský zápis s přímou vykonatelností, přiznávající určitou částku proti dlužníkovi a dlužník tuto povinnost i přesto nesplnil, je dalším krokem pověření soudního exekutora za účelem vymožení takové pohledávky prostřednictvím návrhu na nařízení exekuce - exekučního návrhu.

Za poměrně nesmyslné považujeme v takovéto fázi zmocňovat vymáhací či inkasní agenturu, neboť ta nemá ani minimum zákonných pravomocí, které má vůči dlužníkovi právě soudní exekutor.

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE