Nájemní smlouva na byt, nebytové prostory k podnikání, pacht - vzor?!

DŮVODY PROČ SI NECHAT NÁJEMNÍ ČI PACHTOVNÍ SMLOUVU, ZPRACOVAT ONLINE U NAŠÍ AK

1. Narozdíl od různých vzorů s naší smlouvou neriskujete

2. Problémy je pozdě řešit až když nastanou

3.  Cena smlouvy je příznivá, dopředu nic neplatíte

4. Za smlouvu odpovídáme, navrhneme Vaše právní zajištění

5. Smlouvu vyřídíme online, pro klienty z celé ČR


ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

TEL. 608 979 055 / 775 640 520

"Zj. po 1.1.2014 s ohledem na nový občanský zákoník nelze rozhodně doporučit dopisování nebo přepisování vzorů nájemních smluv"

Časté otázky:

Jak zjistím nezávazně cenu konkrétní právní služby?

Ze vzkazů klientů:

viz sekce reference

Advokátní kancelář zpracuje a připraví právně kvalitní dokumenty, které poskytnou jistotu platnosti těchto právních listin a právně erudovaného zajištění podstatných požadavků a nároků:

• smlouvu o nájmu bytu
• smlouvu o nájmu nebytových prostor určených k podnikání
smlouvu o nájmu rodinného domu
smlouvu o nájmu pozemků včetně pachtovní smlouvy pro zemědělské pozemky

Běžný občan nemusí ve smlouvě přikládat význam určité části, jejíž absence nebo špatná formulace pak může znamenat zásadní chybu, kterou již nelze napravit.

U nájemních smluv se poměrně často vyskytují různé obecné vzory či již jednou vytvořené jiné smlouvy, které jsou však přepisovány nebo vyplňovány i s podstatnými právními chybami, chybějícími zajištěními, neplatnými ujednáními či se zastaralou právní úpravou, která již neodpovídá aktuálnímu znění zákona.

Pozor mj. také na povinnost v zákonem vyjmenovaných případech nájemních vztahů předat průkaz energetické náročnosti budovy.

Pokud podceníte právní detaily, zajištění nebo podmínky v nájemní smlouvě, můžete mít posléze problémy s vymožením nájemného, s vyklizením předmětu nájmu nebo ve sporu s druhou smluvní stranou. Na obecné vzory smluv tohoto typu se raději nespoléhejte. Pronajímatelé si v tomto směru často situaci s dlužníky bohužel komplikují sami.


NÁJEMNÍ SMLOUVA NA BYT ČI DŮM NEBO NEBYTOVÉ PROSTORY URČENÉ K PODNIKÁNÍ, PACHTOVNÍ SMLOUVA

NÁJEMNÍ SMLOUVA PRO PRONAJÍMATELE, PACHT PRO NÁJEMCE, V SOULADU S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM


Jednou vytvořenou vzorovou nájemní smlouvu lze přitom používat i do budoucna pro další případy, tedy jedná se často jen o prvotní investici do takové vzorové smlouvy.

Jednou za čas však i přesto se doporučuje nechat si takové smlouvy zrevidovat, neboť právní systém, ale i postoje soudní judikatury, se v průběhu času občas poměrně zásadně mění. Pozor zejména na starší smlouvy a vzory než je r. 2014, s ohledem na nový občanský zákoník.

 

Nájem bytu či domu dle NOZ
NOZ - nájem bytu či domu

Nájem prostor k podnikání dle NOZ
NOZ - nájem nebytových prostor

Pacht dle NOZ
NOZ - pachtovní smlouva

 Nájem a výpověď nájmu
bližší informace k nájemní smlouvě a výpovědi

+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE

Google+