Darovací smlouva na nemovitost - vzor. Darování nemovitosti.

Jednoduchý obecný vzor darovací smlouvy na nemovitost je ke stažení zdarma níže v příloze této stránky. Přečtěte si ovšem pozorně min. následující text :

DŮVODY PROČ SI NECHAT DAROVACÍ SMLOUVU NA NEMOVITOST ZPRACOVAT ONLINE U NAŠÍ AK A NERISKOVAT SE VZOREM

1. Narozdíl od různých vzorů s naší smlouvou neriskujete
na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb

2. I "dobrý"  můžete špatně vyplnit, něco opomenout atp., ať již jde o stažené soubory či formuláře, do kterých se doplňují údaje
všimněte si, zda daný web např. v obchodních podmínkách upozorňuje, že nenese odpovědnost za škodu způsobenou použitím vzoru či formuláře či že nejde o právní službu
rizika vzorů smluv na převod nemovitosti

3. I vzor, který "projde" katastrem, může být napadnutelný - často se řeší problémy i ze smluv, které katastrem "prošly"

4.  Za naši smlouvu, vklad i za výsledek ručíme a odpovídáme - oproti vzoru máte jistotu skutečně právně kvalitního řešení.
Poskytujeme také potřebný návod, poučení a konzultace

5. Cena smlouvy je u nás velmi příznivá - nezávazně se nás můžete dotázat a teprve pak se rozhodnout

6. Darování nemovitosti vyřídíme online, do 2 dnů, pro klienty z celé ČR, nepožadujeme žádnou zálohu předem.
Zakládáme si na férovém jednání ... viz sekce REFERENCE 

ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNÁ CENOVÁ NABÍDKA?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / TEL. 608 979 055

"U převodu nemovitosti darováním se nějaká ta ušetřená koruna na právně kvalitní smlouvě do budoucna rozhodně nemusí vyplatit - řešit chybu až zpětně je problém a při hodnotách nemovitostí nemá smysl zbytečně riskovat"
na internetu nabízené vzory smluv bývají staré a plné chyb

ČASTÉ OTÁZKY:

Jak zjistím nezávazně cenu konkrétní právní služby?
Co je potřeba dodat ke zpracování převodní smlouvy?
Jak probíhá zpracování převodní smlouvy online?
Jaká jsou rizika u vzorů převodních smluv?

ZE VZKAZŮ KLIENTŮ:

"Jsme maximálně spokojeni s rychlostí a perfektním vypracováním darovací smlouvy, včetně postupu co a jak ověřit a podat, za cenu opravdu minimální." ... viz sekce REFERENCE

DAROVACÍ DAŇ A OSVOBOZENÍ OD DANĚ DAROVACÍ OD R. 2014. DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST NEBO DĚDICTVÍ?

Informace k darovací dani a osvobození od darovací daně od r. 2014 (klikněte na odkaz). Z finančního hlediska vychází pro osoby osvobozené od daně darovací (daně z bezúplatného příjmu) lépe darování nemovitosti než dědictví. Také viz např. článek Prodat, darovat či zdědit nemovitost? Co je daňově nejvýhodnější? Kromě toho jsou do budoucna otázkou i příp. úvahy o znovuzavedení dědické daně.


DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST (DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI) - VZOR ANEBO PRÁVNĚ KVALITNÍ SMLOUVA BEZ RIZIKA? 

I sebelepší vzor darovací smlouvy na nemovitost je pořád jen obecný vzor a za výsledek se neručí vůbec nebo jen omezeně

 

Každý převod nemovitosti i každá smlouva, včetně darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.), mají svoje specifika. Vzor je z povahy věci vždy jen obecným návodem, ať je zpracován sebelépe a případně i právníkem (o nekvalitních a nedostatečných vzorech z internetu, často o velikosti +/- pouze jedné A4, ani raději nemluvě).

Internet je plný vzorů darovacích smluv na nemovitosti, za něž sice nezaplatíte buď vůbec nic, anebo jen symbolickou cenu, ale na druhou stranu buď za ně není ručeno vůbec, anebo jen omezeně, tedy jen za obecný vzor jako takový, ale již nikoliv za výsledek po nesprávném doplnění nebo za jeho nesprávné použití, případně nesprávné použití konkrétních ustanovení ze vzoru, pro konkrétní situaci. 

Jistě, že pokud hodnota převáděné nemovitosti je zanedbatelná (např. u menšího pozemku s velmi nízkou hodnotou, neurčeném např. pro budoucí stavbu), tak lze nad využitím vzoru uvažovat, ale u převodu - darování nemovitosti typu dům, byt, chata, stavební parcela atp., anebo v případě zřizování věcného břemene současně s darováním, takový risk rozhodně smysl nemá.


Zdaleka přitom nejde jen o to, zda darovací smlouva na nemovitost "projde" katastrem i když si to mnozí MYLNĚ myslí a považují stav, kdy katastr smlouvu zavkladuje za "definitivní" úspěch - RISKUJÍ přitom často i vysoké hodnoty nemovitostí.


Citujeme z nezávislé finanční poradny serveru novinky.cz - článek Chcete přenechat nemovitost potomkům? Darujte ji: "Vzory darovacích smluv jsou sice k dispozici volně na internetu, nespoléhal bych však na jejich věcnou správnost. Raději se obraťte na právníka, který s vámi váš případ zkonzultuje a smlouvu připraví se všemi náležitostmi tak, aby nemohla být v budoucnu napadena."

V praxi jsou tyto záležitosti přitom bohužel opakovaně podceňovány. Pokud běžný člověk řeší např. nějaký problém s autem, dá ho do kvalifikovaného servisu. Pokud chce tentýž člověk převést nemovitost, stáhne si často odněkud vzor darovací smlouvy na nemovitost a snaží se jeho laickým vyplněním ušetřit. Nemovitosti přitom mají samozřejmě hodnotu často podstatně vyšší než ono auto.

Pokud nastane ovšem v budoucnu problém, i přes zavkladování smlouvy do katastru, je většinou pozdě na zjišťování, kde se stala ve smlouvě chyba. Snažit se pak takový problém řešit až nastane, znamená snažit se ho řešit pozdě.

Nejčastěji dochází, kromě zpochybňování smluv jinými v úvahu připadajícími budoucími dědici, např. ke sporům ohledně zřízení, nezřízení nebo špatného vymezení věcných břemen, i když v době sepisu smlouvy nikdo možné budoucí problémy příliš neočekává. Zpochybnit platnost smlouvy může v budoucnu namátkou kupř. i to, pokud není dán písemný souhlas druhého manžela za určitých okolností, pokud se převádí nemovitost, ve které je rodinná domácnost, byť je ve výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů, který ji chce převést např. svému potomkovi. Věděli jste to, anebo upozornil Vás na to ten který vzor darovací smlouvy?


DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST V RODINĚ BEZ RIZIKA PŘES ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ONLINE

Narozdíl od vzorů 100% právní kvalita a jistota i po vkladu do katastru, neboť darovací smouvy na nemovitosti kompletně zpracováváme, obsahují hlavičku naší AK, a tedy za ně i ručíme 

 

Jen kladné rozhodnutí katastrálního úřadu ohledně darování nemovitosti - darovací smlouvy na nemovitost není vše (viz dále). Kdo vyžaduje skutečnou 100% jistotu celého převodu nemovitosti darováním i po zavkladování na katastru, měl by zvolit kompletní zpracování darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.) advokátní kanceláří a nikoliv pouze vzor smlouvy, byť sebelépe zpracovaný.

Obecně tedy při převodu nemovitosti darem máte možnost využít následující varianty, ke kterým připojujeme popis našeho názoru na tyto varianty:

  • vzor z internetu zdarma : v tomto případě není ručeno vůbec za nic, přičemž problémy mohou nastat i až po vkladu do katastru, často se jedná o vzory na cca jednu A4 (viz např. opisovaný vzor hned z několika webů s dárcem "Martin Kovář" a obdarovaným "Jan Kovář" aj. podobné)

  • vzor z jiného případu : opět není ručeno vůbec za nic - ani to, že smlouva prošla někomu jinému katastrem a zatím z toho není problém neznamená, že tomu tak bude i nadále

  • vzor z internetu placený (ke stažení a vyplnění nebo automaticky generovaný) : ručí se jen za vzor jako takový, a to pouze pokud je jeho autorem advokát (jiné vzory nemá smysl si ani platit), neručí se za výsledek pro daný případ, za správné doplnění, použití či za vhodnost pro specifika daného případu, což je podstatný rozdíl (odpovědné weby přitom na tuto skutečnost alespoň výslovně upozorňují), vzor je navíc jen obecným základem

  • komplexně zpracovaná smlouva advokátní kanceláří (obsahuje hlavičku advokáta) : je ručeno komplexně za smlouvu zpracovanou na míru danému případu i za výsledek, nejen za to, že smlouva tzv. "projde" katastrem, klient je případně upozorněn i na vhodnost daného řešení včetně specifických ujednání, součástí služby jsou konzultace, poučení atp., u online smlouvy jde často o levnější variantu

  • smlouva zpracovaná někým jiným : opět není ručeno fakticky za nic, pokud je sami zpracovávají, když takové smlouvy nabízejí občas např. realitky, geodeti aj. podobné subjekty 

Posouzení rizik a toho, která varianta je, s přihlédnutím k hodnotě převáděných nemovitostí nebo důležitosti zřizovaného věcného břemene, u darování nemovitosti pro vás vhodná a právně dostatečně jistá i léta po zavkladování do katastru nemovitostí, ponecháváme plně na vašem uvážení.

Pokud převodní smlouvu, včetně darovací smlouvy na nemovitost, kompletně nezpracuje advokátní nebo notářská kancelář, tak 100% garanci nemáte, byť by to tvrdil kdokoliv sebevíce


DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST ONLINE (DŮM, BYT, POZEMEK AJ.) - DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI - JAKÁ JE CENA A KDY SE PLATÍ?

V naší AK neplatíte nic předem a cena za darovací smlouvu na nemovitost je u nás příznivá a rozumná - nečekejte u nás žádné částky typu 5 tis. a výše

 

Cena za zpracování darovací smlouvy na nemovitost a zajištění darování nemovitosti, kterou sdělíme zájemcům na základě nezávazného dotazu, je velmi příznivá a rozumná. U nás nejde o žádné procento z hodnoty nemovitosti, proto není vůbec třeba dodávat posudek na hodnotu nemovitosti.  

Dopředu nám neplatíte žádnou zálohu, celá dohodnutá odměna za zpracování darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.) je hrazena až poté, co hotovou smlouvu obdržíte.

Konzultace jsou u naší advokátní kanceláře v ceně, stejně jako návrh na vklad. Podrobný popis postupu je samozřejmostí.


DAROVACÍ SMLOUVA I PŘÍP. S VĚCNÝM BŘEMENEM (DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI) - ZPRACOVÁNÍ ONLINE, DO 2 DNŮ A PO CELÉ ČR

Darovací smlouvy na nemovitosti zpracováváme běžně i na dálku (on-line) - po celé ČR, a to většinou max. do 2 až 3 pracovních dnů, většinou však i dříve

 

Zpracování darovacích smluv na nemovitosti a smluvní zajištění darování nemovitosti realizujeme většinou již do dvou až třech pracovních dnů od předání všech informací a podkladů. Tuto službu zcela bez problémů a naprosto běžně realizujeme v rámci celé ČR. Osobní účast u advokáta není potřeba.

Ke zpracování smlouvy potřebujeme, mimo jiné, aktuální list vlastnictví, který kromě katastrálního úřadu obdržíte i kdekoliv na úřadech či poštách s CzechPOINTEM. Hotovou smlouvu pak od nás obdržíte na e-mail spolu s podrobným popisem postupu a poučením.


TO, ŽE DAROVACÍ SMLOUVU NA NEMOVITOST "ZKONTROLUJE" KATASTR NESTAČÍ!

Platnost smlouvy lze napadnout i přesto, že byla zapsána do katastru. Tedy to, že darovací smlouva na nemovitost "projde" katastrem, neznamená ještě jistotu

 

Naše AK kupř. řešila letitý soudní spor o platnost vzorových převodních smluv, které byly celé roky řádně zapsány v katastru. Rozhodně tedy nejde jen o to, zda katastr smlouvu vrátí či zapíše na první pokus. Málokdo ví, že obecně k napadení platnosti převodní smlouvy může dojít i přes její zápis v katastru, a to i u darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.) léta poté.

U právně kvalitní darovací smlouvy na nemovitost, která smluvně řeší darování nemovitosti, se oproti tomu nemusíte obávat, že může být v budoucnu zneplatněna. Vzor darovací smlouvy na nemovitost z internetu či z jiného případu vám toto nezaručí, byť jej katastr zapíše.

Obsahem rozhodnutí katastrálního úřadu není prohlášení darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.) za platnou, ale pouze povolení vkladu. Narozdíl od laické a mylné představy katastrální úřad totiž nezkoumá z hlediska platnosti darovací smlouvy na nemovitost vše.

Proto není vhodné vyplňování vzorů ani přepisování jiných smluv, které katastrem již "prošly" někomu jinému. Aby totiž něco "jen prošlo" katastrem z hlediska převodu nemovitosti darováním není až takový problém, jako zajistit, aby to bylo platné a v pořádku i kdykoliv poté. Být pak zrovna tím, u koho se objeví i léta po zápisu nějaký zásadní problém, znamená hledat kvalitní právní pomoc často již pozdě.


S ohledem na často vyšší hodnoty nemovitostí se proto nemusí vyplatit u darovací smlouvy na nemovitost riskovat se vzorem, byť by katastrem "prošel"


DAROVACÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST OD REALITKY, ZNALCE, GEODETA?

I pokud mají s převodními smlouvami a s darováním nemovitostí nějaké zkušenosti a jejich zpracování nabízejí, vůbec za ně ze zákona neručí

 

Za platnost a právní kvalitu převodní darovací smlouvy na nemovitost (dům, byt, pozemek aj.) neručí ani realitní, znalecká či geodetická kancelář, ani jiný podobný subjekt či osoba, byť by s takovými smlouvami měli zkušenosti a zpracování těchto smluv nabízeli. Ceny takto nabízených - negarantovaných, služeb přitom bývají často stejné či dokonce i vyšší než u AK a o to více je takový krok nepochopitelný. 


Darovací smlouva na nemovitost - darování nemovitosti - bližší informace 
bližší informace k tématu darovací smlouvy na nemovitost a darování nemovitosti

Darovací smlouva v novém občanském zákoníku od 1.1.2014
nový občanský zákoník přinesl v rámci darovacích smluv řadu změn

Darovací smlouva na nemovitost s věcným břemenem - služebností
pozor na specifikaci obsahu a rozsahu věcného břemene (služebnosti)

PřílohaVelikost
Darovací smlouva - nemovitost, vzor.doc43 KB

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE